Sonnehoeve

Het familiebedrijf Sonnehoeve, gelegen in Delft, is een erkend fokcentrum voor de Lakenvelders. De wei vol met Lakenvelders is een prachtig gezicht met de skyline van Rotterdam op de achtergrond. Het hoofddoel van de Sonnehoeve is het behoud van de Lakenvelders. Door de verkoop van puur natuur Lakenvelder vlees kan de boerderij in stand worden gehouden. Bij de slacht gaat ook de prachtige vacht niet verloren. Een ambachtelijke, regionale leerlooierij maakt er stevige kleden van bestemd voor de verkoop. De boerderij is gericht op de fokkerij en landschapsbeheer. In samenwerking met Natuurmonumenten worden verschillende percelen begraasd door de koeien en enkele bonte schapen om de biodiversiteit te stimuleren zodat weidevogels zich er thuis voelen.

Locatie
Rijksstraatweg 115
2629 JE Delft
Erkenning
Fokcentrum