Schaapskudde Orvelte

De Schoonebeeker schapen van erkend fokcentrum schaapskudde Orvelte (voorheen schaapskudde Westerbork) begrazen het gebied rond Museumdorp Orvelte waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan. Hiermee draagt de kudde bij aan het verantwoord beheer van deze natuurterreinen, aan het behoud van de cultuurhistorie en levert het een bijdrage aan het toeristische en educatieve karakter van de inzet van de kudde. Door middel van een zorgvuldig fokprogramma, de uitwisseling van rammen, het keuren van de schapen en registratie in het stamboek wordt er intensief gewerkt aan het in standhouden van de kudde.

Locatie
Schapendrift 2
9441 PJ Orvelte
Erkenning
Fokcentrum