Lakenvelderboerderij Boterhuispolder

Lakenvelderboerderij Boterhuispolder is een kleinschalige duurzame fokkerij van oud-Hollandse Lakenvelder runderen. Dit erkend fokcentrum ligt onder de rook van de historische stad Leiden. Aangezien een gedeelte van het land is ingericht als weidevogelreservaat, worden de koeien gebruikt voor agrarisch natuurbeheer. Er wordt extensief beweid, uitgesteld gemaaid en delen van de polder worden vernat om weidevogels aan te trekken. De weidevogels wordt meer rust geboden door het uitstellen van maaien. De kudde bestaat uit zowel rode als zwarte Lakenvelders. In de zomer staan ze buiten te grazen en in de winter in de ligboxenstal waar er ruwvoer van eigen land wordt gevoerd. De dieren worden geslacht bij een ambachtelijke slager en het vlees wordt aan huis verkocht.

Locatie
Zijldijk 8
2362 AE Warmond
Erkenning
Fokcentrum