Kudde Bemelerberg

De Kudde Bemelerberg, onderdeel van Limburgs Landschap, is een erkend fokcentrum voor het Mergellandschaap. De Bemelerberg is een relatief klein gebied met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Doordat er geen natuurbeheer werkzaamheden plaatsvonden vanaf 1930 veranderde het landschap. Er vond vergrassing, vervilting en bebossing plaats. En omdat er ook mest in het gebied terecht kwam ging er een groot gedeelte van de biodiversiteit verloren. Het Limburgs Landschap tracht, door middel van goed beheer, de natuurlijke rijkdom te herstellen en te behouden. En de schaapkuddes helpen ze hierbij.

Locatie
Kruisstraat 10B
6301 PC Valkenburg
Erkenning
Fokcentrum