Maas-Rijn-IJsselvee (MRIJ)

"Vanouds her het stevige rund rond de grote rivieren dat gras efficiënt omzet in een rendabele melk-vlees opbrengt"
1

Kenmerken

  • Geschikt voor educatie, huisdier en hobby, landbouw en natuurbeheer
  • Kan gehouden worden in een een natuurgebied en erf met veel grond
  • Oorsprong van dierenras ligt in Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht

Status

  • Risico: Normaal
  • Aantal koeien: 9677
  • Trend laatste 15 jaar: stabiel

Gebruik

Het MRIJ is een dubbeldoel ras dat thuis hoort op de vruchtbare gronden langs de rivieren. Het heeft een goede melkproductie met een hoog eiwitgehalte, met daarnaast een prima vleesproductie. Het ras is zeer geschikt voor bedrijven die minder krachtvoer willen gebruiken, want het blijft goed op gewicht. Omdat de voerkosten in verhouding tot de melkproductie laag zijn, is het ras economisch makkelijk rendabel te krijgen.

Het MRIJ is sober, sterk en zelfredzaam, heeft een goede vruchtbaarheid en een lange levensduur. Met een evenwichtig, rustig en mak karakter zijn deze dieren makkelijk te houden. Door deze goede eigenschappen worden dit ras ook regelmatig ingezet voor natuurbegrazing.

 

Uiterlijk

MRIJ runderen zijn roodbont van kleur en hebben vaak veel wit. Over het algemeen is de rode kleur enigszins lichter dan van bijvoorbeeld het Brandrode rund. Ze hebben een sterke, ruime bouw en een forse kop met horens. Ze zijn redelijk aan de maat en hebben een gewicht rond de 850 kg.

Achtergrond

Het Maas-Rijn-IJsselvee (MRIJ) ontleent zijn naam aan het gebied waar het ras werd ontwikkeld en zijn oorsprong vindt in het oude landras, dat van oudsher thuis was op de vruchtbare gronden langs de grote rivieren in het oosten en zuiden van Nederland. Omschrijvingen uit het midden van de 19e eeuw typeren het ras als een rund met een goede melkgift gepaard aan vleesproductie.

In de jaren zestig richtte de fokkerij van het MRIJ zich meer op melkproductie en uiervorm, waardoor de melkproductie op hetzelfde niveau kwam als bij de zwartbonten. Tot de jaren tachtig was het MRIJ, mede dankzij de goede vleesproductie, zeer populair. Rond 1980 deed de Holstein Friesian fokkerij zijn intrede en werd het steeds stiller rond de MRIJ. Door de inzet van nieuwe studieverenigingen, het invoeren van een MRIJ standaard en een fokprogramma is dit oer-Hollandse ras nog altijd goed inzetbaar.

Een specifieke vraag?