Artikelen

Zeldzame Rassen Overleg 2020

Vanwege de Corona perikelen is besloten deze bijeenkomst naar later in het jaar te verplaatsen. 

Besturen van de zeldzame rasorganisaties en de SZH erkende levend erfgoedcentra hebben een uitnodiging ontvangen voor het Zeldzame Rassen Overleg. Op deze dag zal SZH de door haar behaalde resultaten in 2019, en de speerpunten voor 2020 presenteren en we zullen een interactief deel inrichten om met elkaar te praten hoe wij ons gezamenlijk sterk kunnen maken voor de toekomst van de zeldzame rassen.

Waarom dit Zeldzame Rassen Overleg?

Samen met rasorganisaties en de door onze erkende levend erfgoed centra delen we een ongelofelijk belangrijk en waardevol streven: het in stand houden en het in hun kracht zetten van de oorspronkelijke Nederlandse zeldzaam geworden, landbouw- en huisdierrassen.

Het zijn er maar liefst 88: van hond tot paard, van eend tot koe. SZH ziet in haar rol als verbinder grote kansen in het delen van kennis en ervaringen in dit werkveld, en het actief inventariseren en samenbrengen van ieders wensen. De noodzaak als het gaat om ondersteuning in het houden en ondernemen met deze dieren. Of het nu regelgeving of promotie betreft, een zoektocht naar afzetmogelijkheden of registratieprogramma’s, het werven van nieuwe fokkers en het samenbrengen van kennis. We kunnen veel van elkaar leren en soms bereik je met elkaar meer dan alleen.

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.