Artikelen

ZeldzaamLEKKER predicaat voor Wim en Tessa Ram

De champagne knalt open en de lakenvelder bitterballen gaan rond. In klein comité gevierd maar zeker zo speciaal: Wim en Tessa, boeren van de Blakervelderhoeve, hebben nu naast een erkenning als educatief centrum ook een erkenning van ZeldzaamLEKKER gekregen.

De moed om te kiezen voor een landbouw die beantwoordt aan de lokale vraag naar voedsel.

De SZH erkent kleinschalige ondernemers die het gedachtegoed van de SZH gestalte geven, als haar ambassadeurs. Op 8 december 2020 hebben Nonja Remijn en Ank Zegwaard het bordje erkend ZeldzaamLEKKER centrum aan Wim en Tessa Ram uitgereikt op hun boerderij in Langelo. Zij produceren al langer vleesproducten van zeldzame Lakenvelders en Groninger blaarkoppen. Sinds kort komen daar ook melkproducten bij. Raadslid Hendrik Smeenge, zelf melkveehouder, opende bij die gelegenheid de melkstal. Hij sprak zijn waardering uit voor Wim en Tessa, dat zij in deze tijd de moed hebben om te beginnen met melken en kleinschalig te ondernemen.

En in die woorden ligt dan ook het geheim: de moed om te kiezen voor een landbouw die beantwoordt aan de lokale vraag naar voedsel. Dat is landbouw die al eeuwenlang heeft gewerkt en nog steeds toekomst heeft. Landbouw niet benaderen als een wereldwijde industrie maar als lokale voedselvoorziening waarbij het gras dat groeit in de omgeving en de eigenschappen van een ras beide optimaal benut worden. In tegenstelling tot dat wat de voedselindustrie ons wil doen geloven, blijkt uit onderzoek dat wereldwijd kleinschalige ondernemers nog steeds de voornaamste leveranciers van voedsel zijn. Lokale runderrassen zijn in staat om voor mensen onverteerbaar gras efficiënt om te zetten in melk en vlees. Ze kunnen dat doen in harmonie met hun natuurlijke leefomgeving zonder de bodem uit te putten. Zeldzaam duurzaam wordt zo ZeldzaamLEKKER.

De SZH, ooit begonnen omdat ons levend erfgoed dreigde te verdwijnen beseft dat inmiddels de betekenis daarvan evident is: het waarborgt onze voedselvoorziening. Als teken van waardering reikt de SZH het bordje ZeldzaamLEKKER uit aan voorlopers die deze visie delen. Wim en Tessa promoten hun producten als speciale kerstproducten. Heel symbolisch: op het feest van licht in de duisternis, een nieuw begin: lekker en verantwoord voedsel met een toekomst.


Meer over de boeren, de dieren en de boerderij vind je op: www.blakervelderhoeve.nl

De uitreiking kreeg ook lokale media aandacht zoals op: RTV Drenthe en in het Roderjournaal.