Artikelen

Woord van de voorzitter

Afscheid.

Het jaar is al weer bijna op de helft. En we hebben al heerlijk mogen genieten van het feit dat vrijelijk mensen ontmoeten weer mag. Wie had dat gedacht een jaar of 2 geleden? Ik in ieder geval niet en ik ben er maar wat blij mee!!

Daarmee hebben we als bestuur ook de gelegenheid gekregen en genomen om op waardige wijze afscheid te nemen van 3 bestuurders die vele jaren een stempel hebben mogen drukken en hun ‘stenen’ hebben bijgedragen aan het redden van onze dierbare zeldzame rassen.

Allereerst Ank Zegwaard. Opgegroeid tussen de dieren zoals ze vroeger werden gehouden op de boerderij van haar ouders. Daarna heeft ze haar hele leven met Rudolf deze passie gedeeld en in mooie woorden en teksten toegankelijk gemaakt voor zovelen. Veel dank!

Dan Peter van Eldik. Alle kennis van alle rassen in 1 persoon verzameld zou ik zeggen. Zijn werkzame leven was ermee gevuld maar tot op heden blijft hij enthousiast om dit alles te delen met velen. Na heel veel jaren ook voor Peter een dikke Merci!

Tot slot het afscheid van Geert Boink, mijn voorganger voorzitter. Hij heeft mij persoonlijk aangestoken met het zeldzame-rassen-virus. Gedurende vele jaren heeft hij zijn praktische kennis van de dierhouderij en de regelgeving ingezet om daar te komen waar we nu zijn. Dank voor alle inzet, die niet is gestopt bij het terugtreden! Dat laatste geldt overigens ook voor Ank en Peter: allen blijven betrokken, ook na het terugtreden als Dagelijks Bestuurslid. Geweldig fijn!

Kortom een groot woord van dank namens allen die de SZH een warm hart toedragen.

Gerrit Tacken

Gerrit is voorzitter van SZH en is tot 2019 werkzaam geweest als dierenarts. De zeldzame rassen zijn hem zeer bekend en geliefd en samen met zijn vrouw heeft hij thuis op landgoed 't Heijk in Limburg onder andere Groninger paarden, Zwartbles schapen, Lakenvelder kippen, Nederlandse landgeiten, enkele Nederlandse landvarkens en een ruwharige Hollandse Herder rondlopen waar ze dagelijks van genieten. Avonturen van de dieren op het landgoed zijn te volgen via Facebook op https://www.facebook.com/landgoedhetheijk