Artikelen

Woord van de voorzitter

Weer en invloed.

Het is alweer een paar weken warm en droog na een hele natte periode. Het klimaat is aan het veranderen maar de grilligheid blijft onvoorspelbaar. En met het weer dat we voorgeschoteld krijgen moeten we het doen.

Met onze mooie dieren zijn we daar ook erg afhankelijk van. Verspreid regen is van belang voor de gewas- en grasgroei, droogte en zon is fijn voor de vrije tijd als het niet te lang aaneengesloten zo blijft. We hebben wel wat noten op onze zang, maar onze invloed is (gelukkig) beperkt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is gerrit-en-paard.jpg

Waar we wél invloed op hebben is de stand van zaken binnen onze zeldzame rassen. We kunnen er (in stamboekverband) naar streven en voor zorgen dat de inteelt wordt beperkt en het genetisch materiaal ruim voorhanden blijft. Hoe dan? Door zelf zorgvuldig te fokken en dat bepaal je dus ook zelf. Daarnaast proberen we als SZH uit alle macht de ruimte te creëren via de  politiek en via LNV, die het makkelijker zou moeten maken om dit alles uit te voeren. Samenwerken in platforms, zoals het net nieuw ingerichte KleindierNed, helpen ons om krachten te bundelen en de boodschap richting politiek nog beter uit te kunnen dragen. Als we het goed zien is de tijd rijp voor meer ruimte dus meer mogelijkheden voor onze vroeger gecreëerde rassen die nu weer een prachtige plek lijken te kunnen verwerven in de kleinschalige-, natuurinclusieve en kringlooplandbouw. Onderzoeken naar kenmerken kunnen onze vermoedens bevestigen dat deze rassen over unieke en geschikte kenmerken beschikken. Én als het ministerie middels een dierpremie de schatbewaarders een vergoeding aanreikt voor hun bijdrage aan in standhouden van het levend erfgoed, dan kunnen we de toekomst van de zeldzaam geworden rassen een stuk rooskleuriger maken.

Daar gaan we voor!!

Gerrit Tacken

Gerrit is voorzitter van SZH en is tot 2019 werkzaam geweest als dierenarts. De zeldzame rassen zijn hem zeer bekend en geliefd en samen met zijn vrouw heeft hij thuis op landgoed 't Heijk in Limburg onder andere Groninger paarden, Zwartbles schapen, Lakenvelder kippen, Nederlandse landgeiten, enkele Nederlandse landvarkens en een ruwharige Hollandse Herder rondlopen waar ze dagelijks van genieten. Avonturen van de dieren op het landgoed zijn te volgen via Facebook op https://www.facebook.com/landgoedhetheijk