Artikelen

Woord van de voorzitter

Het jaar 2020 zal niet snel vergeten worden. Terugkijkend op het afgelopen jaar spreek ik voor velen als ik zeg dat ik dit niet aan had zien komen. Corona sloop binnen en het werd steeds duidelijker, een jaar met veel leed en verdriet, persoonlijk contact op afstand, de anderhalvemetersamenleving werd een feit.

Ondanks alles zijn er ook mooie dingen geweest. De SZH heeft mogen bijdragen aan een positief jaar voor het Fries Hollands vee. Mede dankzij de extra aandacht als Ras van het Jaar 2020 groeide het ledental van de vereniging en was er met enige regelmaat aandacht van de pers. Voor 2021 gaan wij ook weer voor een positieve stimulans en worden de Bonte Bentheimer varkens in het zonnetje gezet.

Geen live afspraken, maar ondertussen zijn we allemaal experts in Zoom, Teams of Whatsapp bellen. Goed dat er toch via deze weg overleg plaats kon vinden. Zo is ‘digitaal’ ook een nieuw ras onder de zorg van de SZH toegevoegd, de Flevolander schapen, die we samen met het stamboek gaan ondersteunen. Ook met LNV wordt uitgebreid digitaal overlegd, welke punten staan er voor 2021 en verder op het programma? Waar liggen knelpunten van de zeldzame rassen? Gelukkig blijven we hierover in gesprek. Afgelopen week is de Melkvee Zeldzame Rassen premie over het jaar 2020 officieel bekend gemaakt in de Staatscourant. En uiteraard, brengen wij de belangen van de zeldzame rassen onder de aandacht binnen de plannen voor het nieuwe GLB.

Ook heb ik laatst de online thema-avonden ‘Fokken met verstand’, die het CGN en de SZH samen hadden georganiseerd, mogen afsluiten. Ik heb mijn waardering uitgesproken voor de ontwikkelingen van kennisoverdracht, zowel voor de ‘kennisdelers’, maar vooral ook voor diegenen die willen leren, willen groeien. Zo zijn bij ons op landgoed ’t Heijk opnames geweest van de Beestenbrigade, een kinderprogramma waarin kinderen mee mogen werken om te leren over dieren; voor ons een prachtige kans om niet alleen de zeldzame rassen in het zonnetje te zetten, maar juist ook een nieuwe generatie kennis te laten maken met ons levend erfgoed.

Het is intussen een jaar geleden dat ik het voorzitterschap van Geert heb mogen overnemen, niet het makkelijkste jaar om de achterban goed te leren kennen. Gelukkig is het bijna 2021, een nieuw jaar, waarin ik ernaar uitkijk om jullie als houders, fokkers en liefhebbers weer te spreken en misschien vooral, te ontmoeten.

Warme groet, goeie dagen en tot volgend jaar.

Gerrit Tacken

Gerrit is voorzitter van SZH en is tot 2019 werkzaam geweest als dierenarts. De zeldzame rassen zijn hem zeer bekend en geliefd en samen met zijn vrouw heeft hij thuis op landgoed 't Heijk in Limburg onder andere Groninger paarden, Zwartbles schapen, Lakenvelder kippen, Nederlandse landgeiten, enkele Nederlandse landvarkens en een ruwharige Hollandse Herder rondlopen waar ze dagelijks van genieten. Avonturen van de dieren op het landgoed zijn te volgen via Facebook op https://www.facebook.com/landgoedhetheijk