Artikelen

Woord van de voorzitter

In de ban van blauwtong.

Op dit moment maken de houders van vooral schapen zware tijden mee. Het virus Blauwtong van het bijzondere type 3 blijkt ons land ergens te zijn binnengeslopen en slaat verschrikkelijk hard toe. Koeien en geiten worden ziek maar vooral schapen hebben heel veel leed met massale sterfte. Voor onze bedreigde rassen is deze grote sterfte een extra grote klap. Als namelijk meerdere dekrammen zullen overlijden en er volgend jaar in ieder geval veel minder lammeren geboren zullen worden, wordt het blijven voortbestaan van het ras een steeds zwaardere uitdaging. Wij hebben namelijk méér stamboek geregistreerde dieren nodig en het worden er nu vooral veel minder. Helaas is er vooralsnog geen enkel echt effectief geneesmiddel om deze ramp te keren; alleen een vaccin uit Zuid Afrika stond klaar in de wachtkamer. Echter we waren niet ECHT zeker dat we hiermee geen ander type Blauwtong of een andere infectie binnen zouden halen. Het werd dan ook niet toegelaten in ons land. Hopelijk lukt het farmaceuten nu snel, om met de kennis van de vorige uitbraak, een effectief vaccin beschikbaar te maken! Men belooft vooralsnog komend voorjaar.

Ik heb namens alle zeldzame rassenhouders een brief gestuurd naar de Minister met het dringende verzoek grote spoed te betrachten omdat onze bedreigde rassen, meer nog dan de ‘rest’, worden geraakt bij het achteruit hollen van de grootte van de populatie.

Ik wens allen die dit dierenleed van dichtbij moeten meemaken heel veel sterkte.

Gerrit Tacken

Gerrit is voorzitter van SZH en is tot 2019 werkzaam geweest als dierenarts. De zeldzame rassen zijn hem zeer bekend en geliefd en samen met zijn vrouw heeft hij thuis op landgoed 't Heijk in Limburg onder andere Groninger paarden, Zwartbles schapen, Lakenvelder kippen, Nederlandse landgeiten, enkele Nederlandse landvarkens en een ruwharige Hollandse Herder rondlopen waar ze dagelijks van genieten. Avonturen van de dieren op het landgoed zijn te volgen via Facebook op https://www.facebook.com/landgoedhetheijk