Artikelen

Woord van de voorzitter

Het jaar 2023 is alweer voor een kwart verstreken en de zomer komt eraan. In de politiek heeft een aardverschuiving plaatsgevonden, waarover nu eindeloos wordt gepraat en geïnterpreteerd. Wat betekent dit? Wat moeten we hiermee?

Wat ik eruit haal is dat we in ieder geval geduldig en betrokken moeten luisteren naar elkaar om nóg meer polarisatie te voorkómen. Want we zullen hoe dan ook samen tot oplossingen voor de toekomst moeten komen; voor natuur, voor milieu, voor dierhouderij en andere hete hangijzers.

Wat willen we daarmee in ons eigen land? In Europa? En in de wereld? Wij zijn maar een klein stukje van het klimaat en de natuur in de wereld. Wij, de westerse wereld, hebben veel geld en rijkdom, zoals ook de Arabische wereld overigens. Misschien is het soms beter om eerst elders in de wereld iets van dat vele geld te besteden aan  snelle grote stappen met veel milieuwinst, dan hier enorme investeringen te doen met slechts wereldwijd gezien minimale effecten voor onze omgeving.. Dán wordt de wereld sneller en goedkoper beter en profiteren daar veel meer mensen van, inclusief wijzelf. Dat noem ik: werken aan duurzaamheid.

En als we het over duurzaam hebben geldt dat altijd voor levend erfgoed. Onze oude rassen hebben al generaties overleefd in de omgeving, het klimaat en in de functie die ze voor ons hadden en ook nu nog kunnen hebben. .

We blijven ons daarvoor inzetten met vele ondersteuners die achter ons staan voor ditzelfde doel.

Dank daarvoor!!

Hartelijke groeten uit Nepal waar ik momenteel vrijwilligerswerk uitvoer voor PUM

Gerrit Tacken

Gerrit is voorzitter van SZH en is tot 2019 werkzaam geweest als dierenarts. De zeldzame rassen zijn hem zeer bekend en geliefd en samen met zijn vrouw heeft hij thuis op landgoed 't Heijk in Limburg onder andere Groninger paarden, Zwartbles schapen, Lakenvelder kippen, Nederlandse landgeiten, enkele Nederlandse landvarkens en een ruwharige Hollandse Herder rondlopen waar ze dagelijks van genieten. Avonturen van de dieren op het landgoed zijn te volgen via Facebook op https://www.facebook.com/landgoedhetheijk