Artikelen

Woord van de voorzitter

Er is al meer dan een jaar verstreken sinds we zijn gestart met de vele inspanningen om financiële ondersteuning binnen te slepen ten behoeve van onze mooie dieren. En het lange geduld is nu eindelijk beloond! De Europese gelden voor aangewezen geregistreerde en erkende stamboekgeiten, -schapen en -koeien zijn al een tijd geleden toegezegd. En onlangs hebben we als SZH voor 5 jaar de definitieve toezegging gekregen voor extra geld. Daarmee kan Nonja (en uiteraard ook alle vrijwilligers) professioneel ondersteund worden in het vele werk wat al jaren op haar schouders rust. Meer tijd voor contact met alle onderliggende organisaties en stamboeken, up-to-date houden van het o zo belangrijke  paraplubestand en meer jonge mensen verbinden en enthousiasmeren voor ons erfgoed. Dat zijn zomaar een paar onderwerpen die lang hebben moeten wachten op noodzakelijke extra aandacht. Daarmee ligt voor ons de superfijne uitdaging om te gaan vastleggen hoe we de extra euro’s op een verstandige manier gaan uitgeven. De champagne die koud stond is ontkurkt, de bankrekening weer bijna op peil en het enthousiasme mag naar buiten.

Wij gaan ervoor!

Gerrit Tacken

Gerrit is voorzitter van SZH en is tot 2019 werkzaam geweest als dierenarts. De zeldzame rassen zijn hem zeer bekend en geliefd en samen met zijn vrouw heeft hij thuis op landgoed 't Heijk in Limburg onder andere Groninger paarden, Zwartbles schapen, Lakenvelder kippen, Nederlandse landgeiten, enkele Nederlandse landvarkens en een ruwharige Hollandse Herder rondlopen waar ze dagelijks van genieten. Avonturen van de dieren op het landgoed zijn te volgen via Facebook op https://www.facebook.com/landgoedhetheijk