Nieuws

Penningen voor oprichters van Stichting Roodbont Fries vee

In 1993 namen zes heren het initiatief om samen de Stichting Roodbont Fries vee op te richten. Ten tijde van de oprichting waren er welgeteld 17 raszuivere Fries roodbonte koeien bij hun bekend. Nu, 29 jaar later, werd het hoog tijd om de oprichters goed in het zonnetje te zetten voor hun bijdrage aan het instandhouden van dit ras.

We waren te gast in de schuur van de inmiddels 91 jarige Jacob Reitsma en zijn vrouw. Jacob en zijn zoon Siebe waren als roodbontfokkers destijds één van de weinigen die zuivere Friese koeien hadden. Jacob heeft vele stieren aan de KI geleverd uit de Surfenne stal. De nieuwste stier bij Fries Roodbont is Surfenne Frank, in januari 2022 ingezet door de stichting en er is nu sperma van beschikbaar. Zowel Jacob als Siebe kregen een penning uitgereikt. Siebe zet het fokken met Fries roodbont gelukkig nog voort.

Hessel Bouma, Fries en boer in Idsegahuizen, nam ook een penning in ontvangst. Hij heeft zijn hele leven lang voor de Friese dieren en tradities geleefd en naast zijn Fries roodbont vee had hij ook Friese paarden, Friese hoenders en Fries Hollands vee. Voor de gelegenheid had hij een zelf gemaakte meetstok voor de schofthoogte meegebracht, die zij gebruikten bij de keuringen.

Kees Iepema was de enige oprichter zonder dat hij zelf over vee beschikte. Kees was werkzaam als docent aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en had altijd al oog voor het Friese erfgoed. In 1993 schreef hij de stichting in bij de Kamer van Koophandel en is hij actief geweest voor het bestuur, omdat hij het van groot belang vond om het ras te behouden en te promoten.

Gerben Engwerda kon er helaas niet bij zijn, maar kreeg de penning op een later moment persoonlijk uitgereikt. Gerben boert al (bijna) zijn hele leven lang biologisch op de stal Louwsmar. Hij had in 1993 een paar Friese rode koeien, ook van zijn bedrijf worden nog regelmatig stieren ingezet voor de KI of voor de Genenbank.

Sjoerd Zwaagstra (helaas overleden) heeft ook veel betekend voor de stichting, hij was de drijvende kracht achter de administratie van Fries roodbonte koeien.

“Aan deze heren is het te danken dat het Roodbonte Friese vee nog steeds bestaat”, aldus huidige voorzitter Durk Durksz die zijn waardering uitsprak voor het vele werk dat is verzet.

Bestuurslid van de SZH Peter van Eldik benadrukte hoe belangrijk het is om een actief bestuur te hebben om Nederlandse zeldzame rassen in stand te houden en te stimuleren om onze oude rassen in stand te houden. De overhandiging van de penningen gebeurde door Nonja Remijn. Foto’s zijn gemaakt met dank aan familie Reitsma.