Nieuws

Penning voor Roodblaar Gerdina 35 ‘Blaarkop van het jaar 2021’

Het bestuur van de Blaarkopstichting en de bestuurders van de regionale blaarkopverenigingen hebben besloten om de roodblaar Gerdina 35 van de familie Scherff bij Almkerk te benoemen tot ‘Blaarkop van het jaar 2021’. Naast de felicitaties ontvangt de familie Scherff ook een SZH penning voor deze bijzondere koe.

Voorbeeldkoe voor het ras

Gerdina 35 is een raszuivere roodblaar koe met excellente productiekwaliteiten, een best exterieur
en goede gebruikseigenschappen. Dit alles maakt haar tot een voorbeeldkoe voor het blaarkopras. Gerdina 35 werd geboren op 3 december 2014. De vader is Sjoerd, een zoon van Appie van Luxemburg. Beiden vererven een hoog eiwitgehalte en sterke, laatrijpe koeien met beste benen. De moeder van Gerdina 35 is de inmiddels 12-jarige Gerdina 22. Zij is een dochter van Italië’s Joep. Gerdina 22 is evenals haar dochter Gerdina 35 een koe met hoge producties met beste gehalten (inmiddels 70.000 kg melk met ruim 5%vet en ca. 3.70%eiwit). Haar moeder Gerdina 15 was een dochter van Italië’s Yoël. Yoël vererfde hoge vetgehalten. Gerdina 15 werd 10 jaar oud en had
bovengemiddelde lactatiewaarden met hoge vetgehalten. De prima productiekwaliteiten en levensduur zijn hiermee sterk verankerd in Gerdina 35.

Ook nakomeling veelbelovend

Gerdina 35 kalfde kortgeleden van een mooi zwartblaar stierkalf van Peppelen Sunny 4. Het stierkalf
heeft de potentie om op te groeien tot KI-stier. Gerdina 35 staat er weer prima voor en maakt weer
een goede start van de nieuwe lactatie.

Bekijk Gerdina 35 van alle kanten in bijgaande video

SZH stelt penningen beschikbaar aan rasorganisaties om dierhouders te belonen voor hun inzet voor het behoud van diversiteit binnen het ras.

Meer over de blaarkoppen van familie Scherff

In 2019 maakte Veeteelt een boeiende bedrijfsreportage van de familie Scherff. Deze is digitaal beschikbaar:
“Een goede boterham dankzij blaarkoppen” (Veeteelt september 2019)

Dank aan de Blaarkopstichting voor het delen van tekst, foto en de video.

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.