Nieuws

Nieuwe Europese fokkerijregelgeving

Per 1 november 2018 treedt de nieuwe Europese fokkerijverordening in werking ter vervanging van de huidige zoötechnische richtlijnen. Deze verordening reglementeert de fokkerij van runderen, buffels, schapen, geiten, varkens, paarden en ezels in Europa. Stamboeken en fokkerijorganisaties moeten per 1 november 2018 hieraan voldoen.

De verordening reglementeert onder andere de erkenning van stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen, de goedkeuring van fokprogramma’s per ras, de inschrijving van fokdieren in hoofdsectie en aanvullende secties van een stamboek, prestatieonderzoek en genetische evaluatie van fokdieren, en de uitgifte van exportcertificaten voor raszuivere dieren. Nieuw zijn met name de verplichte indeling van het stamboek in hoofdsectie en eventuele aanvullende sectie(s) (zie voorbeeld van RVO in plaatje) en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn. Daarnaast is voor de erkenning van stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen goedkeuring van een fokprogramma (per ras) nodig.

De regelgeving is primair bedoeld voor de handel in raszuivere fokdieren tussen EU-landen, maar kan ook worden gezien als een kwaliteitskeurmerk van het fokprogramma. De overheid heeft stamboekerkenning in het verleden ook als eis gesteld bij subsidies voor met uitsterven bedreigde zeldzame rassen. De regelgeving kent strenge eisen voor het inschrijven van raszuivere dieren in de hoofdsectie van een stamboek.

Voor zeldzame of bedreigde rassen zijn er extra mogelijkheden om een gezonde populatie van voldoende omvang op te bouwen en in stand te kunnen houden. De Nederlandse overheid heeft aangegeven welwillend te zijn bij aanvragen om voor zeldzame of bedreigde rassen extra mogelijkheden te benutten om dieren in de hoofdsectie in te kunnen schrijven. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn de mogelijkheid om via DNA verificatie stamboekregistratie mogelijk te maken voor runderen van Nederlandse dubbeldoel rassen met onvolledige of missende stamboomgegevens. Deze runderen zouden dan vervolgens direct in de hoofdsectie van het stamboek opgenomen kunnen worden waardoor de fokpopulatie van een zeldzaam runderras groter wordt. SZH en CGN hebben deze methode ontwikkeld voor runderen en de stamboeken kunnen de overheid toestemming vragen om deze methode in te mogen zetten.

Publicatie Europese verordening:

https://publications.europa.eu/nl/

Publicatie in de Staatscourant:

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-59100.html

Mira

Van kleins af aan al in de ban van het Friese paard, vervolgens hebben de Witrikken er nog een schepje bovenop gedaan. Bij Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN), Wageningen University & Research (WUR), zet ik mij o.a. in voor het behoud van alle Nederlandse zeldzame landbouwhuisdierrassen. Een duurzame fokkerij voor deze kleine rassen om de mooie variatie in het Nederlandse landschap en bij liefhebbers thuis voor de toekomst te bewaren.