Nieuws

Naturij erkend Fokcentrum voor Friese krielen

Het bestuur van de SZH heeft De Naturij erkend als fokcentrum voor Friese krielen.  Op 8 oktober werd het schildje uitgereikt aan dierverzorgers van de Naturij, maar daarmee ook aan de Friese Hoender Club, die in gezamenlijkheid optrekken als het gaat om het etaleren en fokken van de dieren op De Naturij in Drachten.

Een eeuwenoud ras 

Friese Hoenders zijn al eeuwen bekend in en om Friesland. Zo’n 100 geleden dreigde het Friese Hoenderras te verdwijnen. In 1922 werd de Friese Hoender Club opgericht en zij houden zich al 100 jaar bezig met het in stand houden van het ras. De Naturij en de Friese Hoender Club werken nauw samen om het ras te behouden en te verbeteren.  Van alle kleurslagen die op dit moment erkend zijn worden er gezonde, raszuivere paartjes neergezet die niet aan elkaar verwant zijn. Afgelopen winter is begonnen met het huisvesten van de verschillende foktomen. Van de zilverpel, goudpel, roodpel, geelwitpel, roodbont, zwartbont, zwart, wit en citroenpel zijn al complete foktomen gehuisvest op De Naturij. 

De Naturij heeft, met 175.000 bezoekers per jaar, Brons behaald voor het ‘Leukste Uitje van
Friesland’ (initiatief van ANWB) voor 2022 en zilver in 2019. Op het enorme speelterrein van maar liefst 7 hectare zijn er verschillende dierenweides, maar is er ook een natuurspeeltuin en speelbos. Er wordt van alles georganiseerd. Daarmee heeft De Naturij naast een bijdrage in de fokkerij ook een bijzondere rol te vervullen in de educatie en promotie van de Friese krielen.

Wie naast de Friese krielen ook diverse kleurslagen van de Friese hoenders (dus de grotere varianten) wil bewonderen kan een bezoek aan de Naturij combineren met een bezoek aan Natuur en Cultuurpark Vijversburg -30 kilometer verderop- dat in 1996 haar erkenning voor de grote Friese hoenders ontving.

Foto’s en tekst met dank aan Marga Schaft, De Naturij

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.