Nieuws

Kempisch heideschaap niet meer zeldzaam

Het gaat goed met het Kempisch heideschaap. Volgens het stamboek ‘Het Kempische heideschaap’ staan er ondertussen ruim 11.000 volwassen ooien ingeschreven en hiermee heeft het ras z’n zeldzame status verlaten. Bij meer dan 6000 volwassen ooien wordt een populatie als normaal beschouwd.

De situatie is niet altijd zo rooskleurig geweest voor de Kempische heideschapen. Rond 1900 werden er 40.000 ooien in Zuid Nederland geschat. Rond 1960 leken ze vrijwel uitgestorven. De in 1967 opgerichte Stichting Het Kempisch Heideschaap heeft zich jarenlang ingezet voor selectie van de juiste dieren, het promoten van de inzet van deze schapen voor natuurbegrazing en van voor duurzame fokprogramma’s. Nu, 50 jaar later, is er weer een zodanige raszuivere populatie opgebouwd dat het ras niet meer zeldzaam is.

Toekomst

Ondanks dat de aantallen aangeven dat het goed gaat met het Kempisch heideschaap zal dit ras wel onder de zorg van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) blijven vallen. Onder andere vanwege de cultuurhistorische waarde van deze schapen heeft het bestuur van SZH besloten om het ras te blijven volgen, monitoren en waar nodig te ondersteunen. Hierin blijft de SZH ook goed samenwerken met het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN).

In de genenbank die het CGN beheert ligt genetisch materiaal (voornamelijk sperma) opgeslagen van veel van de Nederlandse landbouwhuisdieren. Mocht er een bepaald ras genetisch in de problemen komen, door bijvoorbeeld te veel inteelt of extreem lage aantallen dieren, dan kan men gebruik maken van het sperma uit de genenbank. Van het Kempische heideschaap liggen meer dan 5000 doses sperma van meer dan 30 verschillende rammen veilig opgeslagen in de genenbank.

Mira

Van kleins af aan al in de ban van het Friese paard, vervolgens hebben de Witrikken er nog een schepje bovenop gedaan. Bij Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN), Wageningen University & Research (WUR), zet ik mij o.a. in voor het behoud van alle Nederlandse zeldzame landbouwhuisdierrassen. Een duurzame fokkerij voor deze kleine rassen om de mooie variatie in het Nederlandse landschap en bij liefhebbers thuis voor de toekomst te bewaren.