Nieuws

Alle kuddes Veluws heideschapen gevlagd in het Paraplubestand

Veluws heideschapen zie je in Nederland maar op een aantal plekken. Met acht grote kuddes werken de fokkers nauw samen aan de toekomst van dit zeldzame heideschaap, dat met een stamboekregistratie van 1280  vrouwelijke fokdieren (in 2020) een bedreigde status heeft. Dat de dieren van alle deze kuddes nu gevlagd zijn in het Paraplubestand is erg goed nieuws.

De drie bestuursleden van het Stamboek Veluws heideschapen nemen tevreden de certificaten als bewijs van de gevlagde dieren in ontvangst. Lammert Niesing, hier op de foto, is schaapherder in dienst van stichting Schaapskudde Epe-Heerde en tevens voorzitter van het stamboek voor de Veluws heideschapen. Hij is blij dat het gelukt is om de schaapsherders te motiveren zich aan te melden voor het Paraplubestand. Het stamboek van het Veluws heideschaap kent acht leden. Deze leden werken al jaren samen in het uitwisselen van dieren middels een rammencirkel. Dat maakt het stamboek een hechte groep. Vertrouwen in elkaar en een passie voor het behoud en gebruik van het ras zijn belangrijke voorwaarden voor het laten slagen van deze samenwerkingsvorm.

Lammert Niesing en Nonja Remijn bij de schaapskudde Epe-Heerde

Acht leden overtuigen om zich aan te melden voor het Paraplubestand lijkt in aantal niet hoog, maar hiermee zijn dus alle stamboekdieren herkenbaar gemaakt als zijnde raszuivere stamboekdieren in het Identificatie en Registratie (I&R) systeem van RVO. Daarmee zijn deze kuddes in geval van een dierziekte uitbraak mogelijk extra beschermd. Het ministerie heeft in haar draaiboeken dierziekten extra aandacht voor de Nederlandse zeldzame rassen, om te voorkomen dat zij mogelijk uitsterven.

Dat dieren behoren tot de Nederlandse zeldzame rassen als zodanig gevlagd zijn in het I&R systeem is uniek. SZH door het ministerie aangewezen om de zogeheten vlaggen te plaatsen. Dit Paraplubestand brengt veel voordelen met zich mee, zoals duidelijk wordt in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) dat in 2023 in zal gaan. Onderdeel hiervan zijn dierpremies voor houders van Nederlandse zeldzame rundvee-, schapen- en geitenrassen. Het Paraplubestand maakt uitvoering van deze premieregeling mogelijk.

Definitieve voorwaarden voor de premieregeling van de zeldzame rassen zijn er nog niet, maar de Veluws heideschapen en hun houders zijn in ieder geval goed voorbereid.

Meer weten over het Paraplubestand?> – www.paraplubestand.nl (link subpagina aanmelden)

Veluws heideschaap kuddes en rasinformatie https://szh.nl/dieren/schaap/veluws-heideschaap/

Dieren gevlagd en ook een certificaat ontvangen? Een certificaat kan aangevraagd worden per mail aan paraplubestand@szh.nl

Foto’s met dank aan Hilda Blanke

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.