Artikelen

Kennisbehoefte bij rundveefokkers onderzocht voor een betere toekomst van de zeldzame rassen

Hoe meer kennis en enthousiasme er is bij fokkers voor de zeldzaam geworden landbouwhuisdierrassen, des te beter zijn deze kwetsbare populaties in stand te houden met goed doordacht fokbeleid, en des te beter kunnen de rassen worden benut en gepromoot. Met deze aanname hebben SZH en CGN een groep studenten gevraagd een kennisbehoefte onderzoek uit te voeren. Waar liggen de vragen van houders van zeldzame runderrassen (en mogelijk toekomstige houders) en welke rol is er weggelegd voor de kennis- en onderwijsinstellingen om hier op in te spelen?

Hoe komen fokkers aan de benodigde kennis?
Elk zeldzaam ras kent zijn of haar eigen stamboek of rasorganisatie, sommige hebben er meerdere. De rasorganisaties hebben een belangrijke rol in het overdragen van ontwikkelingen en kennis over bijvoorbeeld fokkerijzaken en wet- en regelgeving. Deze kennisoverdracht, veelal gedaan middels een ledenblad, een ledenbijeenkomst of een website of digitale nieuwsbrief, wordt erg gewaardeerd door de aangesloten fokkers en dierhouders van deze organisaties. Zowel de SZH als het CGN voorzien de rasorganisaties van adviezen en informatie. De organisatie van de thema avonden ‘Fokken met verstand’ voor dierhouders en bestuursleden van rasorganisaties zijn hier een mooi voorbeeld van. 

Dierhouders die niet zijn aangesloten bij een rasorganisatie zullen eerder bij vakbladen, of breder georiënteerde organisaties terecht komen in hun zoektocht naar informatie. Voor hen zijn SZH en CGN ook kennisleveranciers om voor bepaalde keuzes, vraagstukken of het aanreiken van kennis en belangrijke contacten. Waar uit het onderzoek bleek dat het aanbod aan informatie over de rassen vanuit SZH en CGN hoog gewaardeerd werd, kregen beide organisaties het advies om zich bekender te maken bij het bredere publiek, en bij de niet-georganiseerde groep dierhouders en potentiele houders van zeldzame rassen in het bijzonder. Door bekendheid van de zeldzame rassen te vergroten, kennis over de waarde en het in stand houden van de rassen, en over de organisaties en initiatieven te vergroten kunnen dierhouders gemotiveerd worden om zich aan te sluiten bij deze organisaties en actiever bij te dragen aan de toekomst van de rassen (en zich hierover te informeren).

Zeldzame rassen in het onderwijs
De groene onderwijsinstellingen besteden vooral aandacht aan de gangbare veehouderij en de meest gehouden rassen, in de veronderstelling dat studenten veelal met deze rassen zullen gaan werken. Lessen specifiek over de zeldzame rassen worden (nog) niet gegeven. Wel werd geconstateerd dat de transitie naar kringlooplandbouw en verbreding van de landbouw ook zou moeten worden opgenomen in de onderwijsprogramma’s Waar de zeldzame Nederlandse rundveerassen mogelijk over kenmerken beschikken die ze geschikt maken voor dergelijke toekomstige, extensieve en duurzame vormen van landbouw, denk hierbij aan dubbeldoelkenmerken of robuuste eigenschappen, dan zal er ook interesse zijn bij de onderwijsinstellingen om deze rundveerassen onderdeel te maken van hun onderwijspakket.


Meer over informatie- en educatiemateriaal en mogelijkheden tot het geven van een gastlezing over de zeldzame rassen lees je op onze educatie pagina.

SZH en CGN blijven werken aan het optimaliseren van het aanbod van informatie over de Nederlandse rassen. Mis je iets op deze site of heb je feedback om met ons te delen? Dat wordt gewaardeerd! Neem dan contact met ons op.

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.