Artikelen

Herenboerderijen gemaakt voor bijzondere dierrassen

Met zeker vijftien initiatieven in ontwikkeling en zeven boerderijen in bedrijf, lijken de Herenboerderijen nieuwe stijl vaste voet aan de Nederlandse grond te krijgen. Het zijn dan ook bijzondere fenomenen want gemengde pachtbedrijven, in eigendom van ongeveer 200 huishoudens. Een Herenboerderij is gemiddeld 15-20 hectare groot en voorziet pak hem beet 500 mensen zo duurzaam mogelijk van voedsel.

De Herenboeren hebben een boer in dienst die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op de boerderij. Elke Herenboerderij produceert zo groenten, fruit en eventueel kruiden, maar biedt ook plek aan landbouwhuisdieren zoals runderen, varkens en kippen.

Houden van robuuste dieren

Los van de wens voor gematigde maar kwalitatief hoogwaardige vleesconsumptie, geven de Herenboeren zo ook invulling aan hun streven om te boeren zonder externe input. Omdat ook landschapsherstel, een gesloten mineralenkringloop, vergroting van de (bio)diversiteit en cultuurhistorie belangrijk zijn, hebben robuuste dieren hierbij de voorkeur.

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) krijgt steeds meer vragen van (aspirant)-Herenboeren. Maar ook hun Herenboeren-boeren, de bedrijfsleiders, hebben een honger naar kennis over de inzet van minder gangbare rassen op de boerderij. Vanuit dit uitgangspunt, en de overtuiging dat beide bewegingen elkaar kunnen versterken, zijn Stichting Herenboeren Nederland en SZH nu een partnerschap aangegaan. Vanaf de tweede helft van 2020 gaat dat concreet invulling krijgen.

Train de boeren

Zo gaat SZH modules verzorgen binnen het trainingsprogramma dat elke Herenboeren-boer verplicht doorloopt. Ook de boeren die de training al hebben doorlopen, worden hiervoor benaderd. SZH kan ook optreden als vraag- en antwoordbaak voor specifieke boerenvragen rond houderij of fokkerij.

Veel leden-Herenboeren op hun beurt willen graag ambassadeur zijn voor zeldzame landbouwhuisdieren. Hiervoor ontwikkelen SZH en Herenboeren Nederland een reeks kennis- en informatiesessies. Je kunt hierbij denken aan offline of online informatiebijeenkomsten, maar meer nog aan inspirerende bedrijfsbezoeken. Ook denkbaar is de ontwikkeling van een rasspecifieke factsheet die Herenboeren kunnen gebruiken tijdens rondleidingen of informatiebijeenkomsten.

Soeverein handelen

Belangrijk uitgangspunt tot slot in de samenwerking, is dat elke Herenboerencoöperatie een soeverein bedrijf is dat eigenstandig keuzes maakt; ook over hun raskeuze en het gebruik ervan.

Tekst: Douwe Korting | Foto: Ivar Pel

Herenboeren Nederland

Herenboeren Nederland ondersteunt burgers bij de ontwikkeling van natuurgedreven coöperatieve Herenboerderijen. Lees er alles over op www.herenboeren.nl.