Artikelen

Flevolander onder zorg van SZH

In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn in Nederland drie nieuwe schapenrassen gefokt met als doel de schapenhouderij rendabeler te maken. Dat waren de Flevolander, de Noordhollander en de Swifter. De eerste twee rassen zijn inmiddels zeldzaam geworden, en in overleg is de Flevolander sinds kort opgenomen in de lijst ‘onder zorg van SZH’.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw is het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO) een kruisingsonderzoek gestart met schapenrassen met als doel een slachtlammoederdier te maken dat vruchtbaar was en driemaal in de twee jaar lammert. Voor dit kruisingsonderzoek werd uit Finland het Fins landschaap geïmporteerd om als moederdier te fungeren in de kruising. Dit was een vruchtbaar schaap, waarbij vijflingen geen uitzonderingen waren. Toen dit schaap in Nederland werd gefokt, bleek dat het in Nederland een veel langer bronstseizoen (van september tot juni) had dan in Finland, wat gunstig was voor de kruising. Als vaderdier werd de Île de France geïmporteerd. Dit ras, een Merinovariëteit, lammert veelal af in het najaar.

De Flevolander is een ruim en vitaal schaap en heeft voldoende sterke poten.

Voor het maken van een kruising is de voorwaarde dat beide rassen ook zuiver gefokt moeten worden om steeds de Flevolander te kunnen maken. Door de gemiddeld geringe omvang van de schapenbedrijven in Nederland, heeft men daarom uit praktische overwegingen de Flevolanders onderling gekruist en zo is er door de selectie een nieuw ras ontstaan, dat gemakkelijker in stand te houden was. Het IVO heeft in het begin van de jaren tachtig de Flevolander uitgezet bij een aantal praktijkbedrijven. In 1985 is het stamboek opgericht, het Nederlands Flevolander Schapenstamboek (NFS).

Om inteelt te kunnen beheersen is er een rammenring opgezet bestaande uit 10 rammenlijnen. Meer over deze rammenring.

Kenmerken Flevolander

De Flevolander is een vruchtbaar schaap dat zonder gebruik van hormonen driemaal in de twee jaar kan lammeren. Dit ras wordt daarbij gebruikt als een zogenoemd ‘slachtlammoederdier’. Dit betekent dat Flevolanders worden gepaard met rammen van een vleesras, zoals de Charollais, de Suffolk en de Texelaar. De Flevolander is een ruim en vitaal schaap en heeft voldoende sterke poten. Kenmerkend is het plukje wol boven op de kop. Het schaap heeft een ongedwongen bronst en kan daardoor het gehele jaar gedekt worden. De kunst is hierbij om de ooien goed in de acht maanden cyclus te krijgen, waardoor er driemaal in de twee jaar gelammerd wordt. Bij de eerste worp brengt een ooi gemiddeld twee lammeren voort en bij oudere ooien zijn dit gemiddeld drie lammeren per worp. De melkproductie van de ooien is meestal ook voldoende voor drie lammeren. Omdat de ooien gemiddeld wel achtenhalf jaar worden, zijn er ooien die tijdens hun leven wel vijfentwintig of meer lammeren grootgebracht hebben. Geboorteproblemen komen nauwelijks voor. De lammeren van de Flevolander hebben een goede slachtkwaliteit en kruisingsproducten met een Texelaar als vader hebben zelfs een uitstekende. Ten slotte is de Flevolander niet gevoelig voor kopervergiftiging.

Onder zorg van SZH

Hoewel het stamboek in 1985 is opgericht, is wel bekend dat het ras al meer dan 40 jaar raszuiver wordt gefokt in Nederland. Ook het CGN heeft de Flevolander op haar rassenlijst staan. (Status Bedreigd: 864 vrouwelijke volwassen dieren ingeschreven in het stamboek (2017)).

Meer voorwaarden die SZH aanhoudt als het gaat om rassen die zij ondersteunt staan op onze pagina over Levend Erfgoed

Paraplubestand

SZH is door LNV aangewezen als verantwoordelijke voor het bijhouden van het paraplubestand. Het paraplubestand is er voor de bescherming van zeldzame rassen. Omdat de Flevolander zeldzaam is, langer dan 40 jaar gefokt is in Nederland en net zo gevoelig voor dierziekte uitbraak als de andere zeldzame Nederlands schapenrassen, gaat SZH in overleg met LNV over de mogelijkheid om ook Flevolander schapen, die als 100% raszuiver bekend staan bij het stamboek, te kunnen gaan vlaggen in het paraplubestand.  


Meer over de Flevolander: Is het Flevolanderschaap een zeldzaam ras? https://edepot.wur.nl/246183  (Artikel Kor Oldenbroek met interview ontwikkelaar van het ras: Albert Visscher)

Meer over Flevolander en Noordhollander: Nederlandse schapenrassen ontstaan in 20ste eeuw, Peter van Eldik  https://edepot.wur.nl/461355

Meer over het stamboek: https://flevolanderschaap.nl/


Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.