Evenementen

21 november – Bijeenkomst ‘Begrazing met Nederlandse landgeiten’

De Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL) en Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) nodigen u graag uit om op donderdagmiddag 21 november 2019 deel te nemen aan de bijeenkomst over het gebruik van Nederlandse landgeiten bij begrazing.

Doel van de bijeenkomst is om de kennisuitwisseling over de inzet van landgeiten bij begrazing te verbeteren. Het is bekend dat landgeiten veelvuldig worden ingezet bij begrazingsprojecten en ook in toenemende mate een vast onderdeel vormen van gescheperde schaapskuddes. Elke kudde is uniek, maar er zijn ook veel gemeenschappelijke delers. Helaas mist er veelal structurele kennis over aantallen en locaties in het geheel. Veel landgeiten zijn ‘onzichtbaar’, terwijl ze wel degelijk deel uitmaken van de huidige populatie.

Graag willen wij tijdens deze bijeenkomst kijken hoe wij deze samenwerking op een goede manier kunnen versterken. Zo voorkom je dat er goede graasdieren worden geslacht terwijl er elders behoefte aan is. Of dat iemand last heeft van geiten die door het water een gebied uitbreken terwijl een ander zit te springen om dieren die riet en opslag in het water opeten terwijl de dieren het water niet ingaan. Daarnaast wil de LFNL zich ook inspannen voor het behoud van de raskenmerken en kwaliteiten van de landgeiten, hierbij kan bijvoorbeeld een LFNL keurmeester ondersteuning en advies geven in de selectie van dieren, of geiten alleen laten dekken door goedgekeurde bokken.

Dit is een beknopte weergave van de vele mogelijkheden van een goede samenwerking tussen de gebruikers en fokkersclub van de Nederlandse landgeiten. Heeft u zelf nog ideeën of een onderwerp dat u wilt bespreken met andere houders, dan biedt deze bijeenkomst u hiervoor alle mogelijkheid.

Datum   donderdag 21 november 2019

Tijd  12.00 – 16.00 uur

Locatie  Infoschuur ‘t Gooi, Gooisch Natuurreservaat, Naarderweg 103, 1217 GL, Hilversum

Kosten  € 15,- per persoon (inclusief eten en drinken)

Programma (voorlopig):

12.00 – 13.00 uur   Ontvangst met koffie, thee en broodjeslunch

13.00 – 15.00 uur   Presentaties (inclusief koffiepauze)

  • Doelstellingen en werkwijze van LFNL
  • Inzet van Nederlandse landgeiten bij begrazing
  • Ervaringen uit de praktijk
  • Fokkerijregistratie en het paraplubestand, wat heb je eraan?

15.00 – 16.00 uur   Discussie en afsluitend drankje

 


Aanmeldformulier – 21 november 2019 – Bijeenkomst Landgeiten begrazing

    Graag ontvangen wij uiterlijk maandag 18 november de kosten van € 15,00 per persoon op rekeningnummer: NL20RABO0128617233 op naam van Stichting Zeldzame Huisdierrassen, ovv LFNL begrazing en uw naam.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.