logo SZH

Nederlands landvarken

landvarken 300 200 Wilma Taks

Een jonge Nederlands landvarken zeug, Foto: Wilma Taks

Rasbeschrijving

Het Nederlands landvarken (NL) heeft het type van een landras. De hangende oren zijn het meest typische kenmerk van het Nederlands landvarken. De dieren zijn wit, lang gestrekt met een iets omhoog gebogen neus. Het ras heeft een lange en ruim gespierde achterhand met wat platte hammen.

Het varken heeft een hoge vruchtbaarheid en zeer goede moedereigenschappen. Het beenwerk is sterk en lang met niet te steile koten. de staart bevat een krul. Het gewicht op volwassen leeftijd is ongeveer 125-175 kg. De spekdikte is ongeveer 8-10 cm terwijl de hammen wel meer dan 15 kg kunnen wegen.

Geschiedenis

Voor de twintigste eeuw kwamen er in Europa twee type varkens voor: het Groot grootorig landvarken en het Kleinorig stagoorvarken. Het Groot grootorig landvarken verdrong omstreeks de tweede helft van de negentiende eeuw het Kleinorig stagoorvarken. Men wilde toen der tijd een varken dat vroeger rijp was, sneller groeide en meer vlees in verhouding tot spek had. Het Groot grootorig Landvarken was in Nederlands bekend onder verschillende regionale namen zoals het Fries varken, het Drents varken en het Limburgs varken. Helaas zijn deze regionale types verdwenen.

In het begin van de twintigste eeuw werden fokstations, varkensfokverenigingen en stamboeken opgericht en onderging de Nederlandse varkenshouderij een aanzienlijke groei. In die tijd werden de eerste Veredelde Duitse Landvarkens ingevoerd. Vanaf 1930 werden Deense landvarkens geïntroduceerd, waarmee de slachtkwaliteit en de geschiktheid voor baconproductie aanzienlijk verbeterd kon worden.

Het Nederlands landvarken van nu is ontstaan door inkruisingen met het Deense landvarken en het Veredelde Duitse landvarken. Omstreeks 1933 kregen de stamboeken de vrijheid om de onderlinge kruisingen te registreren als het ras Nederlands landvarken. Uiteindelijk is de officiële bloedvoering voor het Nederlands Landvarken vastgelegd op vijf achtste Deens landvarken en drie achtste Veredeld Duits landvarken.

Meerdere decennia is het Nederlands landvarken gebruikt in de commerciële varkenssector en actief ingezet in diverse fokkerijprogramma’s. Echter, door intensieve selecties, inkruisingen met meer productieve rassen en kostenbesparing, staat het zuiver Nederlands Landvarken op het punt van verdwijnen. Topigs integreert de Nederlands landvarken lijn (NNNN-lijn) met de Scandinavische lijn (F-lijn). Hierdoor zal echter de zuivere lijn van het Nederlands landvarken verdwijnen.

Momenteel daalt het aantal fokkers en het aantal zuivere Nederlandse landvarkens, en het ras kan zodoende nu beschouwd worden als zeldzaam.

Zie ook: Fokkerij organisatie Nederlands Landvarken

Benieuwd hoe zeldzaam dit ras is? Op de pagina ‘Rassen’ kan je het overzicht downloaden met aantal geregistreerde vrouwelijke fokdieren, trend en status van dit ras.

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×