logo SZH

Rassen

Onder de zorg van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

Onder de zorg van SZH vallen die rassen van landbouwhuisdieren die van oorsprong Nederlands zijn, unieke eigenschappen hebben en zeldzaam zijn. We gaan daarbij uit van het criteria die de FAO (wereldvoedselorganisatie) daarvoor hanteert.

(FAO 2013, In vivo conservation of animal genetic resources. FAO Animal Production and Health Guidelines. N0 14 Rome. Http://www.fao.org/docrep/018/i3327e.pdf ) *

SZH noemt, in lijn met de definitie van de FAO, een ras een oorspronkelijk Nederlands ras als het al 40 jaar plus 6 generaties in Nederland gefokt wordt. Als het een van oorsprong geïmporteerd ras betreft dient het ras 40 jaar en 6 generaties in Nederland gefokt te zijn zonder continue uitwisseling met de moederpopulatie.

Een tweede criterium is dat het ras een of meerdere unieke eigenschappen heeft ten opzichte van andere rassen. DNA-onderzoek kan aantonen of een ras zich onderscheidt van andere rassen en populaties. Daarbij dienen die unieke eigenschappen waarop gefokt is maatschappelijk acceptabel te zijn en geen afwijkingen veroorzaken die het welzijn van het dier in de weg staan.

Een derde criterium is de mate van bedreiging. Dat wordt bepaald door:

  • Het aantal actieve mannelijke en vrouwelijke dieren van de populatie
  • De mate van inteelttoename per generatie
  • De trend in aantal fokdieren (of een populatie een dalende of stijgende trend vertoont)

Een overzicht van de status en populatiegrootte van de rassen die onder de hoede van de SZH vallen is hier te downloaden. (augustus 2017 – bron status CGN)

Kwalitatieve factoren die voor de overlevingskansen van een ras belangrijk zijn:

  • Hoeveel fokkers zijn nog actief?
  • Hoe goed kan een rasorganisatie inspelen op bijvoorbeeld afname van de aantallen (het aantal fokkers en het functioneren van rasorganisatie)?
  • De geografische spreiding van een ras (in geval van uitbraak van besmettelijke ziekte of rampen kan het van essentieel belang zijn dat niet alle dieren van een ras zich in één regio bevinden). Als er subpopulaties in het buitenland zijn, worden de overlevingskansen van een ras groter.

In voorkomende gevallen kan het bestuur van SZH na bevind van zaken, zorg en aandacht besteden aan rassen die in aantal niet bedreigd zijn, maar waarbij de inteelttoename zorgwekkend is. Of aan rassen die op dit moment nog niet vallen onder het criterium 40 jaar en zes generatie maar waarbij ingrijpen nu noodzakelijk is vanwege een sterk dalende trend. Maar onverminderd geldt het criterium dat fokdoelen niet ten koste mogen gaan van het dierenwelzijn.  Dit alles ter beoordeling van het bestuur van SZH.

* Breed: either a subspecific group of domestic livestock with definable and identifiable external characteristics that enable it to be separated by visual appraisal from other similarly defined groups within the same species, or a group for which geographical and/or cultural separation from phenotypically separate groups has led to acceptance of its separate identity and/or a group for which geographical and/or cultural separation from phenotypically similar groups has led to acceptance of its separate identity. For the purposes of the guidelines, a breed is a subspecific group of domestic livestock with a common history whose members are treated in a common manner with respect to genetic management.

Local breed: breed that occurs in only one country.

Locally adapted breed: breed that has been in the country for a sufficient time to be genetically adapted to one or more of traditional production systems or environments in the country. The phrase “sufficient time” refers to time present in one or more of the country’s traditional production systems or environments. Taking cultural, social and genetic aspects into account, a period of 40 years and six generations of the respective species might be considered as a guiding value for “sufficient time”, subject to specific national circumstances.)

Rassen per diersoort:

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×