logo SZH

Rassen

Onder de zorg van de SZH vallen die rassen van landbouwhuisdieren die van oorsprong Nederlands zijn, unieke eigenschappen hebben en zeldzaam zijn. We gaan daarbij uit van het criteria die de FAO (wereldvoedselorganisatie) daarvoor hanteert.

We noemen een ras een oorspronkelijk Nederlands ras als het al 40 jaar plus 6 generaties in Nederland gefokt wordt. Daarbij is het een voorwaarde dat het niet voortdurend gekruist wordt met andere populaties uit het buitenland.

Een ander criterium is dat het ras unieke eigenschappen heeft ten opzicht van andere rassen. DNA onderzoek kan aantonen dat een ras zich onderscheidt van andere rassen en populaties.

Een overzicht van de status en populatiegrootte van de rassen die onder de hoede van de SZH vallen is hier te downloaden. (augustus 2017 – bron status CGN)

Bij de overlevingskansen van een ras zijn niet alleen de aantallen bepalend:

Hoeveel fokkers zijn nog actief? Hoe goed kan een rasorganisatie inspelen op bijvoorbeeld afname van de aantallen (het aantal fokkers en het functioneren van rasorganisatie)? In geval van uitbraak van besmettelijke ziekte of rampen kan het van essentieel belang zijn dat niet alle dieren van een ras zich in één regio bevinden (de geografische spreiding van de dieren). Als er subpopulaties in het buitenland zijn, worden de overlevingskansen van een ras groter.

Tot slot is het van belang om in de gaten te houden of een populatie een dalende of stijgende trend vertoont wat betreft het aantal fokdieren.

Rassen per diersoort:

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2017 Communicatiebureau de Lynx
×