logo SZH

Paraplubestand SZH – nu voor runderen, geiten en schapen

geplaatst op: 10 mei 2016 | door: Nonja Remijn

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud en gebruik van authentieke landbouwhuisdierrassen, ons levend erfgoed. Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) heeft SZH het zgn. paraplubestand opgezet. Via dit paraplubestand kunnen dieren herkend worden als behorend tot een zeldzaam Nederlandse ras. Deze herkenning wordt gebruikt in de uitbraak van dierziektes en sinds 2017 ook bij de fosfaatregelgeving.

Waarom is goede registratie van zeldzame dieren belangrijk?
Om zeldzame rassen te kunnen beschermen, moet geregistreerd worden welke dieren tot zo’n zeldzaam Nederlands huisdierras behoren. Daarom heeft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV) besloten dat zeldzame huisdierrassen een extra vlag ‘zeldzaam huisdierras’ krijgen in de Identificaite & Registratie (I&R)-database. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is aangewezen om deze vlag in de database te plaatsen. Dit gaat via het ‘paraplubestand’.
Hiermee worden zeldzame dieren herkenbaar en kunnen ze eventueel uitgezonderd worden als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt. Denk bijvoorbeeld aan mond- en klauwzeer (MKZ). Het ministerie kán dan zeldzame rassen anders behandelen dan ‘gangbare’ rassen. Zo kunnen ze eventueel kiezen voor quarantaine in plaats van ruiming. Ook helpt een goede registratie bij specifieke regelgeving voor de zeldzame rassen zoals de fosfaatreductieregeling. De SZH heeft namelijk gezorgd dat zeldzame rassen een uitzonderings- positie hadden in deze regeling en hiervoor moesten de dieren gevlagd zijn via het paraplubestand.

Welke rassen zijn zeldzaam?
Een ras is zeldzaam als er minder dan 6000 vrouwelijke dieren geregistreerd zijn, volgens de definitie van de FAO. Een dier hoort tot een zeldzaam ras als het is opgenomen in een stamboek, met een bloedvoering van minimaal 87% raszuiverheid. De Nederlandse overheid heeft meerdere internationale verdragen ondertekend, waarin landen beloven de agrobiodiversiteit te bewaken, zodat het aantal dieren van zeldzame Nederlands rassen niet vermindert (Convention on Biological Diversity en het Global Plan of Action on Animal Genetic Resources).

Hoe vlaggen we dieren in de I&R-database?
De stamboeken leveren aan de SZH de diergegevens aan van de zeldzame Nederlandse rassen die aan de eis voldoen van de bloedvoering. Op deze manier zijn we er zeker van dat alleen stamboek geregistreerde dieren worden gevlagd. Via dit paraplubestand vlaggen we individuele dieren in de nationale I&R database.

Welke diersoorten gaan we vlaggen?
Het paraplubestand is gestart met runderen, schapen en geiten. De dierhouders van deze diersoorten beschikken over een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) en hun dieren zitten al in de I&R-database. Varkens hebben geen individueel diernummer maar zullen per UBN gevlagd gaan worden. Voor paarden en pluimvee zoeken we naar mogelijkheden. Dit is niet eenvoudig omdat deze (nog) niet geregistreerd zijn in I&R. Ook hebben de eigenaren meestal geen UBN.

Meld u aan en machtig de SZH
U kunt niet zelf uw dier vlaggen als zeldzaam ras, dat kan alleen de SZH. U moet zich dus bij ons aanmelden. Ook moet u ons machtigen bij RVO om uw dieren te mogen vlaggen. Deze machtiging is nodig vanwege de privacy-wetgeving.

Het is heel belangrijk dat de SZH uw juiste gegevens heeft. Let daarom op als uw relatienummer verandert door bijvoorbeeld naamswijziging. De machtiging moet dan opnieuw gezet worden. Het is dus van belang dat u wijzigingen aan ons doorgeeft via paraplubestand@szh.nl.

Wat moet u doen?
STAP 1: Meld u aan bij de SZH
Om dieren te laten vlaggen in het paraplubestand moet u zich aanmelden via het aanmeldformulier :

Ga naar het formulier voor runderen
Ga naar het formulier voor geiten
Ga naar het formulier voor schapen

STAP 2: Machtig SZH bij RVO om uw dieren te vlaggen
U kunt de SZH op twee manieren machtigen:

  • BIJ VOORKEUR: Machtig via mijnrvo de SZH voor meldingen en informatieproducten. In de handleiding (zie hier) leest u hoe dat moet.
  • Vraag een papieren machtiging aan via paraplubestand@szh.nl. SZH plaatst dan de machtiging voor u in I&R.

De handleiding om de vlaggen te bekijken is hier te downloaden.

De flyer is hier folder-Paraplubestand beschikbaar.

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2018 Communicatiebureau de Lynx
×