logo SZH

Nederlandse Toggenburger Geit

RasbeschrijvingNederlandse Toggenburger Geit - lam - foto

De Nederlandse Toggenburger geit is een compacte, enigszins grof gebouwde geit. Wisselend komen in het ras gehoornde en ongehoornde dieren voor. Door de “melkchocolade” kleur met witte aftekening is de Nederlandse Toggenburger een fraaie verschijning. Ook komt een zwarte variant van de Nederlandse Toggenburger voor. Deze wordt echter niet erkend door de NOG.

De kop is kort en breed, met brede kaken. Het neusbeen is recht, maar kent wel een duidelijke insnijding onder de ogen. De voorhand is breed en diep. De middenhand is ruim en diep met brede lendenen. Een raskenmerk is korte kootbanden. De beharing van geiten is kort en glad met vaak wat langere haren op de rug en aan de dijen, ook wel kam en broek genaamd. Bokken hebben ten opzichte van geiten een lichaamsbouw van een omgekeerde wig. Kenmerkend is de brede voorhand en smallere achterhand, tezamen met langere haren aan de voorhand, en een lange baard maakt een bok in lichaamsbouw robuuster dan de geit.

Geschiedenis

De Nederlandse Toggenburger geit is ontstaan uit kruisingen tussen de toenmalige Drentse Landgeit en de Zwitserse Toggenburger geit. De eerste paringen hebben plaatsgevonden eind 19e eeuw, toen Groningse boeren na een reisje naar Zwitserland Toggenburger geiten hadden meegenomen. Doel van deze paringen was om de kwaliteit, met name ook de melkgift, van de eigen geitenstapel te verbeteren. In de arme Drentse gemeenschappen op de al even arme zand- en veengronden was de geit een heel belangrijk bezit. Verbetering van de geitenstapel was dan ook van groot belang, aangezien melkgift en het vlees van de geiten en bokken een belangrijke bron van bestaan vormden voor de eigenaren. De Nederlandse Toggenburger geit is daarmee ook een “dubbeldoel” geit, die haar ontstaansgeschiedenis kent in Drenthe. Het heeft tot de jaren 60 van de vorige eeuw geduurd, eerdat de Nederlandse Toggenburger geit zich verder over het land verspreidde. In de overige provincies werden vooral Saanen geiten gehouden, de latere Nederlandse Witte geit, en bij gebleken interesse in aankoop van Toggenburger geiten uit Drenthe is het lang tegengehouden, aangezien “export” naar een andere provincie werd gezien als verlies aan goed fokmateriaal voor de eigen fokkers.

Inmiddels is de Nederlandse Toggenburger geit in iedere provincie in Nederland terug te vinden. Daar waar in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw het ras kon rekenen op veel enthousiaste fokkers, is met name sinds de jaren 90 sprake van een sterke afname van het aantal dieren, zodanig dat sprake is van een kwetsbaar ras.

Gebruik

De Nederlandse Toggenburger geit heeft een rustig karakter en wordt vooral als hobbydier gehouden. De gebruikswaarde “melkgeit” is een raskenmerk. Het is een sober dier dat geen hoge eisen stelt aan de melkbaarheid. De geiten worden vaak nog gehouden voor de melk, al komt het steeds meer voor dat ze worden gehouden als gezelschap naast andere landbouwhuisdieren.

Fokkerijorganisaties

Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij

Toggenburger
Website: http://www.toggenburger.nl/

 

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2017 Communicatiebureau de Lynx
×