logo SZH

Hollandse Kwaker

Rasbeschrijving

Champion Show 2011_Kwaker

Kwakertje op de Championshow, foto gemaakt door Wilma Taks.

De Hollandse kwaker is het kleinste gedomesticeerde eendenras en produceert een
snel repeterend geluid. Het heeft een typisch klein kort lichaam, een compacte bouw en een horizontale stand van de rug. Deze eend heeft een klein rond kopje met bolle wangen. De snavel is kort en breed. De poten staan midden onder het lichaam. Er moet achter voldoende lichaamslengte aanwezig zijn voor de eiproductie. Het dier mag niet te klein worden. Het gewicht varieert tussen de 700 en 900 gram.
Momenteel worden de Hollandse Kwakers vooral voor de sier gehouden door tientallen watervogelliefhebbers. Op tentoonstellingen wordt de Hollandse kwaker voorgebracht in de 44 erkende kleurslagen waarbij oudste kleurslagen wit en wildkleur de populairste zijn. Ook gekuifde kwakers zijn erkend, maar zijn niet gelijk aan de Dwergkuifeend.

Geschiedenis

De Hollandse Kwaker is het kleinste eendenras en werd in de voorbijgaande eeuwen als lokeend ingezet bij de vangst van wilde eenden in eendenkooien. Door het tamme karakter van dit ras en het schrille luide gekwaak, werden de wilde eenden op hun gemak gesteld. Zij volgden de Hollandse kwakertjes naar de vangpijp als de kooiker met wat voer aankwam. De Hollandse kwakertjes werden later ook bij de jacht ingezet om wilde eenden te lokken. Hiervoor werden meestal witte dieren gebruikt, omdat deze het beste voor jagers te onderscheiden waren.
De vroegste eendenkooien en afbeeldingen van dit type eendenjacht stammen uit de 14e eeuw waarbij met een fuik in de ruitijd werd gewerkt. Van de Hollandse kwaker zoals wij deze tegenwoordig kennen, werd rond 1850 al melding gemaakt en uit deze periode zijn de eerste afbeeldingen bekend. In 2013 is door het Centrum voor Genetische bronnen genetisch materiaal van de Hollandse Kwaker vastgelegd in de genenbank.

Gebruik

Eertijds als lokeend, tegenwoordig als gezelschapeend en populaire tentoonstellingseend.

Bijzonderheden

Kleinste gedomesticeerde eendenras met een korte brede snavel en een veelvuldige lokroep.
Doordat deze eendensoort vroeger vooral in wit en wildkleur werd gefokt, zie je vandaag de dag nog steeds dat dit de mooiste typedieren zijn. Momenteel wordt de Hollandse kwaker vooral voor de sier gehouden door tientallen eendenliefhebbers.

Status

Bedreigd met 400 woerden en 750 eenden gehouden door 100 fokkers

Fokcentra

Geen (wel aanwezig en actieve fokkerij op SZH fokcentrum Chaams Hoenderhof De Baronie.

Informatie

Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers
Website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2017 Communicatiebureau de Lynx
×