logo SZH

Tientallen polderpanda’s gered, maar crowdfundcampagne PolderPanda.nl gaat door!

geplaatst op: 16 mei 2017 | door: Nonja Remijn

Met dank aan de 596 donateurs die tot nu toe aan deze actie hebben bijgedragen, is de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) erin geslaagd om maar liefst 127 Groninger Blaarkoppen te redden. Voor deze zeldzame koeien met de bijnaam ‘polderpanda’ is in samenwerking met melkveehouders een nieuw onderkomen gevonden. Het gaat om twee kuddes Blaarkoppen (41 en 86 exemplaren) die wegens het fosfaatreductieplan en de stoppersregeling  ‘opgeruimd’ dreigden te worden. In onderstaand filmpje is te zien hoe 17 van de geredde Blaarkop-pinken voor het eerst de wei in mochten. De 24 kalveren van dezelfde kudde gingen een paar dagen daarvoor al het land op. De andere 86 Blaarkoppen hebben ook een bestemming gekregen bij een andere melkveehouder. Tevens bereikte de SZH gelukkig in april een akkoord met EZ-staatssecretaris Martijn van Dam om zeldzame rundveerassen te ontzien met onder meer een uitzonderingsregeling voor 2017. Dat is goed nieuws en was zonder uw aandacht en bijdrage niet gelukt!

Maurits Tepper (eigenaar Blaarkoppen) en Geert Boink (voorzitter SZH) over de noodzaak van de actie PolderPanda. Een film van Eza Doortmont.

Wel op de politieke agenda, nog niet in beleid gewaarborgd
Maar dat neemt niet weg dat er nog grote zorgen zijn over de wetgeving vanaf januari 2018. Bovendien verkeren veel rundveerassen evenals tal van andere zeldzame landbouwhuisdieren in een bedreigde of zelfs kritieke toestand. Inmiddels heeft ook Slow Food International zorgen geuit over het dreigende lot voor zeldzame Nederlandse rundveerassen zoals de Blaarkop, het Brandrode rund en de Lakenvelder als gevolg van de fosfaatproblematiek. Nederland telt ongeveer 90 zeldzame traditionele landbouwhuisrassen. Voor de meeste van deze koeien, paarden, schapen, geiten, varkens, honden, ganzen, eenden, konijnen, kippen, duiven en bijen geldt dat zij nog lang niet een veilige populatiegrootte hebben. Inteelt of uitsterven ligt voor sommige oer-Hollandse dieren op de loer. In feite zijn sommige van deze veerassen nog zeldzamer zijn dan de Chinese panda’s, de tijger of neushoorn.  De SZH stapt binnenkort naar de Kamer en het Kabinet met een brandbrief waarin diverse problemen en oplossingsrichtingen worden geadresseerd. Naast Slow Food en Natuurmonumenten zijn er inmiddels nog veel meer organisaties, stamboeken, fokkers en boeren die de SZH ondersteunen in de strijd voor behoud van ons levend erfgoed.
Kleine bijdrage, grote gevolgen
De crowdfundcampagne wordt daarom voortgezet want onze Nederlandse huisdierrassen zijn nog niet uit de gevarenzone. De SZH onderneemt de volgende acties met het geld uit deze campagne.

  1. De SZH zal zich – zolang dat financieel mogelijk is – blijven inzetten om zeldzame dieren tijdelijk op te kopen of te ruilen zodra boeren om wat voor reden dan ook afstand moeten doen van hun levende erfgoed.
  2. Tevens wil de SZH een financiële tegemoetkoming in de onkosten voor een DNA test naar de raszuiverheid van zeldzame landbouwhuisdieren aanbieden. Dat laatste is nodig om tot populaties te komen waarin de unieke kenmerken dit oer-Hollandse vee bewaard worden. Dit is een noodzakelijk hulpmiddel voor hobbyhouders en professionele boeren die over willen stappen naar zeldzaam traditioneel Nederlandse vee.
  3. Zeker zo belangrijk is dat de SZH zich actief gaat inzetten om boeren met maatwerkadvies te helpen wanneer zij over willen schakelen naar een zeldzaam rundveeras. Zo staan veel zeldzame koeien bekend om hun excellente vlees- dan wel zuivelproducten. Sommige zijn extra duurzaam omdat ze als ‘dubbeldoel’ inzetbaar zijn, zowel vlees als zuivel dus. Maar ook om andere aspecten zoals biodiversiteit, begrazing, landschapsbeheer en streekras speelt bij dit  traditionele vee een belangrijke rol als ‘streekproduct’ en cultuurhistorische beleving.
  4. Tot slot wil de SZH een begin maken met de financiering van activiteiten zoals het borgen van voldoende ondersteuning in kennis en expertise aan boeren in het houden en benutten van die oer-Hollandse veerassen.

Een kleine bijdrage kan het verschil al maken. Gunt u meer van onze landbouwhuisdierrassen een nieuw begin, zoals het ons ook gelukt is bij de Blaarkoppen uit het film? Doneer, en nodig vrienden uit om mee te doen!

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×