logo SZH

Groot heideschaap

Foto 1 GH (Groot Heideschaap) 200 300

Groot heideschaap ooi, Maker foto: R. Kui

Rasbeschrijving

In het noordoosten van Nederland komt weer het Groot heideschaap voor. Het schaap moet een schofhoogte hebben van 75 -85 cm voor rammen en voor ooien 70-80 cm. Het moet vooral geschikt zijn voor begrazing van de heide Het is hoogbenige stand, heeft een hooggeplaatste kop en hals, harige afhangende wo en een  lange bewolde staart en een ongehoornde kop met een ramsneus.
De bespiering is afhankelijk van terrein/voeding  matig tot goed. Gelet het gebruik binnen landschapsbeheer, is een goed loopvermogen en evenwichtig fundament essentieel.

Het Groot heideschaap is met behulp van het Schoonebeeker schaap, het Bentheimer schaap en het Veluws heideschaap teruggefokt. Dit gebeurde op dezelfde manier als in de negentiende eeuw. Dit betekent dus dat het Groot heideschaap geen willekeurige kruising is maar een oorspronkelijk ras. Het ras is zeldzaam, dus valt als oorspronkelijk Nederlands zeldzaam ras onder de zorg van SZH.

Geschiedenis

Het ontstaan van het Groot heideschaap vraagt enige toelichting op het voorkomen van de verschillende schapen in Nederland.  Een groot langstaartige schaap werd in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en in delen van Noord- en Zuid-Holland gevonden. Een kortstaartige schaap kwam voor in de kustprovincies Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, Friesland en Groningen. Bij het kleine heideschaap hebben de rammen net als de meeste ooien horens. Het kleine langstaartige schaap werd gevonden in de provincies Drenthe en Overijssel, in de provincie Groningen in Westerwolde en in de provincie Friesland in de Wouden. In Gelderland kwam het Veluwe schaap voor in drie variëteiten.

In Overijssel kwam ook een variëteit van het Veluwe schaap voor. Naast dit type schaap trof men in Overijssel schapen aan die afkomstig waren uit Drenthe, Munsterland en Hannover. Deze schapen behoorden tot het type klein heideschaap en hebben hoorns. Door kruising met het Veluwe schaap zijn de hoorns van dit type schaap verdwenen en zijn ze iets groter geworden dan het heideschaap uit Drenthe.

In Zuidoost-Drenthe kwamen ongehoornde schapen voor met dezelfde kleuren als die van de Drenten. Vooral de zogenoemde smoddekoppen (grauwekoppen) kwamen algemeen voor. Ongehoornde Drentse ooien zijn waarschijnlijk gebruikt om te kruisen met rammen uit Munsterland, de Munnikken. Deze schapen waren wat groter dan de Drentse heideschapen en zijn waarschijnlijk de tegenwoordige Schoonebeeker schapen.

Het Groot heideschaap is in de negentiende eeuw ongetwijfeld ontstaan uit kruisingen van ongehoornde Drenten, Munnikken en Veluwse schapen, waarbij aan de ene kant de Schoonebeeker is ontstaan en aan de andere kant het Groot heideschaap dat in feite een variëteit van de Schoonebeeker is.

Gebruiksdoelen

Het groot heideschaap voldoet vooral aan de behoefte een sober heideschaap in te kunnen zetten voor begrazing van de heide en het lopen van grote afstanden (het heeft lange poten en  weinig klauwproblemen).

Naast de inzet binnen natuurterreinen, wordt het Groot Heideschaap toenemend ingezet voor de begrazing van dijken en in de nabeweiding. Steeds vaker kiezen veehouders om in het najaar en de winter hun percelen te laten naweiden door heideschapen met als resultaat een vaste zode en een betere uitstoeling van de grasmat. Opdrachtgevers zijn veelal gemeentes, Natuurmonumenten, het Geldersch Landschap, het Zuid Hollands Landschap, diverse waterschappen, industrieterreinen, projectontwikkelaars, veehouders en enkele particulieren.

Benieuwd hoe zeldzaam dit ras is? Op de pagina ‘Rassen’ kan je het overzicht downloaden met aantal geregistreerde vrouwelijke fokdieren, trend en status van dit ras.

 

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×