logo SZH

Het paraplubestand – nu voor runderen, geiten en schapen

geplaatst op: 4 mei 2017 | door: Nonja Remijn

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud en gebruik van authentieke landbouwhuisdierrassen, ons levend erfgoed.  Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) heeft SZH het zgn. paraplubestand opgezet. Via dit paraplubestand kunnen dieren herkend worden als behorend tot een zeldzaam Nederlandse ras. Deze herkenning wordt gebruikt in de uitbraak van dierziektes en sinds 2017 ook bij de fosfaatregelgeving.

Achtergrond

De Nederlandse overheid heeft de verplichting  door ondertekening van de Convention on Biological Diversity en het Global Plan of Action on Animal Genetic Resources  om te voorkomen dat het aantal dieren, behorend tot een zeldzaam Nederlands ras, vermindert. Een groot risico voor de zeldzame rassen zijn grootschalige dierruimingen zoals tijdens de MKZ crisis in 2001, waarbij diverse al kleine rassen sterk verminderden in aantal.  In EU-verordeningen is een uitzonderingspositie mogelijk voor dieren van zeldzame rassen bij een dierziekte uitbraak. Het ministerie KAN (niet verplicht) dan besluiten om de dieren van de zeldzame rassen anders te behandelen dan de dieren van de ‘gangbare’ rassen (via bijvoorbeeld quarantaine maatregelen).

Identificatie van de zeldzame dieren was tijdens deze crisis niet mogelijk en om beter voorbereid te zijn bij een nieuwe uitbraak van een ziekte heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid aan de SZH de opdracht gegeven om als ministerie in geval van een crisis meteen zichtbaar te hebben waar dieren van zeldzame rassen zich bevinden. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) coördineert in geval van een besmettelijke dierziekte de ruimingen. Dit betekent dat de NVWA binnen drie uur na het constateren van de ziekte op de hoogte moet worden gebracht waar Nederlandse zeldzame huisdierrassen zich bevinden. Via de stamboeken is dit geen optie. De NVWA krijgt in een crisissituatie via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO (EZ)) de bedrijfs- en diergegevens uit het Identificatie en Registratiegegevens (I&R).

Fosfaatregelgeving

Door de fosfaatwetgeving dreigen runderen van zeldzame Nederlandse rassen, die gemolken worden, door veehouders te worden opgeruimd omdat de Holstein Friesian efficiënter melk produceert. De SZH heeft dan ook met EZ afgesproken dat kalveren geboren vanaf 1 oktober 2016 buiten de fosfaatregeling vallen. Ook hiervoor is identificatie van de zeldzame Nederlandse rassen nodig. Onder zeldzaam vallen in dit geval rassen waarvan minder dan 6.000 volwassen vrouwelijke dieren geregistreerd zijn, gebaseerd op de criteria van FAO. Voor rundvee zijn dit de rassen: Brandrood rund, Groninger Blaarkop, Fries Hollands, Roodbont Friesvee, Lakenvelder en Witrik + kleurslagen. De MRIJ valt op dit moment niet binnen deze criteria maar SZH blijft dit nauwgezet monitoren vanwege de afnemende aantallen in de laatste 15 jaar.

Voorwaarde voor zowel de fosfaatregeling als ruiming in geval van een besmettelijke veeziekte is dat deze dieren als zodanig geregistreerd staan in I&R. Van LNV heeft de SZH toestemming gekregen om dieren van zeldzame Nederlandse rassen in het I&R van een z.g. “vlag” te voorzien. Dit geld alleen voor stamboekdieren met een bloedvoering van minimaal 87% raszuiverheid!

Lees hier de laatste update fosfaatacties (13 juli 2017)

Hoe kunnen uw dieren gevlagd worden in I&R?

De SZH kan deze taak uitvoeren vanuit een aangepast managementprogamma van Falcoo, het zogenaamde paraplubestand, die met behulp van de stamboeken wordt gevuld. Vanuit het paraplubestand van de SZH kunnen de Identificatie en Registratiegegevens van individuele dieren in het I&R gemarkeerd worden.

Het vullen van het paraplubestand is een omvangrijk project. Er is gestart met runderen, schapen en geiten aangezien deze in het I&R-systeem zitten en de dierhouders hebben een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN). Vervolgens zullen de varkens toegevoegd worden, daarna het pluimvee en tenslotte de paarden (de laatste twee diersoorten hebben geen I&R en vaak geen UBN).

Om dieren te vlaggen in I&R  heeft de SZH nodig van de eigenaren van zeldzame Nederlandse huisdierrassen:

  • NAW-gegevens + postcode (deze moeten identiek zijn zoals bekend bij de RVO)
  • Telefoon en/of mobiel
  • E-mail
  • UBN
  • Relatienummer (BRS) bij RVO

Om dieren te laten vlaggen in het paraplubestand moeten eigenaren zich aanmelden via het formulier voor runderen, geiten of schapen. Daarnaast moet de eigenaar toestemming geven aan de SZH om haar/zijn gegevens van de stamboeken te mogen gebruiken, i.v.m. de wet bescherming persoonsgegevens, voor het paraplubestand.

Ga naar het formulier voor runderen
Ga naar het formulier voor geiten
Ga naar het formulier voor schapen

Deze toestemming kan op 2 manieren:

  • Door via mijnrvo de SZH te machtigen voor meldingen en informatieproducten. In de bijgevoegde handleiding (klik hier) kunt u lezen hoe dat moet. Verder moeten uw gegevens in het onderstaande formulier worden ingevuld om SZH te informeren dat uw dieren gevlagd kunnen worden.
  • Door een papieren machtiging aan te vragen via paraplubestand@szh.nl.

De handleiding om de vlaggen te bekijken in hier te downloaden.

Voor vragen en opmerkingen over het project kunnen fokkers en houders terecht bij Peter van Eldik via paraplubestand@szh.nl.

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2018 Communicatiebureau de Lynx
×