logo SZH

Partners

Levend erfgoed behouden en promoten gebeurt op heel veel verschillende manieren.
Om dit doel te kunnen realiseren werkt de SZH nauw samen met onder andere:

  • Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)
  • Stamboek en rasverenigingen
  • Overheden
  • Natuur- en landschapsorganisaties
  • Kinder-, zorg-, en educatieboerderijen
  • Basisscholen, middelbare scholen, groenscholen en universiteiten
  • Door ons erkende fokcentra, educatieve centra, en ZeldzaamLEKKER centra.
  • Zuster erfgoedorganisaties: Vergeten Groenten, Bosschap
  • Vereniging Stichting Kinderboerderijen Nederland (vSKBN)

 

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×