logo SZH

Paraplubestand nu ook voor de zeldzame Nederlandse geitenrassen

geplaatst op: 13 november 2017 | door: Nonja Remijn

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid de opdracht gekregen om het zogenaamde Paraplubestand in te richten om op deze manier dieren van zeldzame Nederlandse huisdierrassen in het I&R (Identificatie & Registratie) te kunnen vlaggen zodat zij herkenbaar zijn in het I&R.

Bij een uitbraak van een besmettelijke veeziekte wordt namelijk door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) het I&R gebruikt om vast te stellen op welke locatie de dieren zich bevinden en welke dieren het betreft, de zogenaamde stallijst.

Door ondertekening van de Convention on Biological Diversity en het Global Plan of Action on Animal Genetic Resources heeft de Nederlandse overheid de verplichting om te voorkomen dat het aantal dieren, behorend tot een zeldzaam Nederlands ras, vermindert. Een grote bedreiging voor de zeldzame rassen zijn grootschalige dierruimingen zoals tijdens de MKZ-crisis in 2001, waarbij diverse al kleine rassen sterk verminderden in aantal. In EU-verordeningen is een uitzonderingspositie mogelijk voor dieren van zeldzame rassen bij een dierziekte uitbraak. Het ministerie KAN (niet verplicht) dan besluiten om de dieren van de zeldzame rassen anders te behandelen dan de dieren van de ‘gangbare’ rassen (via bijvoorbeeld quarantaine maatregelen).

In 2001 was het niet mogelijk dieren van zeldzame Nederlandse rassen te herkennen. Nu is dit wel mogelijk indien de dieren in het I&R gevlagd zijn.

In het voorjaar van 2017 is SZH begonnen om de Nederlandse runderen te vlaggen en nu zijn we zover dat de Nederlandse geitenrassen (Nederlandse Bonte geit, Nederlandse Toggenburger en Nederlandse Witte geit) aan de beurt zijn.

De Nederlandse Landgeiten worden al langer gevlagd. Houders hiervan kunnen in I&R controleren of hun geiten al de vlag “zeldzaam huisdier” hebben.

Eigenaren van geiten kunnen zich op de website van SZH (www.szh.nl) aanmelden door het formulier in te vullen (www.szh.nl/formulier-paraplubestand-geit). Om de diergegevens te mogen gebruiken voor het vlaggen moet de eigenaar van de geiten ons machtigen haar/zijn gegevens te gebruiken. Dit kan door ons via MIJNRVO te machtigen (een uitgebreide handleiding staat op onze website) of een papieren machtiging aan te vragen. SZH geeft echter de voorkeur aan dat de eigenaar van de geiten ons machtigt via MIJNRVO.

Hoe gaat het nu verder? Nadat de aanmelding bij ons verwerkt is gaat SZH de diergegevens bij de stamboeken opvragen. Er worden alleen dieren gevlagd met een bloedvoering van 87% of meer. Op deze manier wordt voorkomen dat ook dieren gevlagd worden die niet raszuiver zijn of niet tot het bewuste ras behoren.

Voor vragen en opmerkingen over het paraplubestand kunt u mailen naar paraplubestand@szh.nl.

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×