logo SZH

Paraplubestand

geplaatst op: 27 maart 2017 | door: Nonja Remijn

Om goed voorbereid te zijn bij een uitbraak van een ziekte heeft het ministerie van EZ aan de SZH de opdracht gegeven om als ministerie in geval van een crisis meteen zichtbaar te hebben waar dieren van zeldzame rassen zich bevinden.

In EU verordeningen is een uitzonderingspositie mogelijk gemaakt voor dieren van zeldzame rassen bij een dergelijke uitbraak. Het ministerie kan dan besluiten om de dieren van de zeldzame rassen anders te behandelen dan de dieren van de ‘gangbare’ rassen, maar is hier niet toe verplicht.

De NVWA coördineert in geval van een besmettelijke dierziekte de ruimingen. Dit betekent dat de NVWA binnen drie uur na het constateren van de ziekte op de hoogte moet worden gebracht waar zeldzame huisdieren zich bevinden. Via de stamboeken is dit geen optie. De NVWA krijgt in een crisissituatie via de Dienst Regelingen (EZ) de bedrijfs- en diergegevens uit het I&R. Beide overheidsinstellingen stellen voor om de bedrijven met dieren van zeldzame rassen van z.g. “vlag” te voorzien en ook de individuele dieren van zeldzame rassen te merken in het I&R systeem. Het ministerie van EZ wil dat SZH in het I&R bestand deze bedrijven en dieren van zeldzame rassen van een vlag voorziet.

De SZH kan deze taak uitvoeren vanuit een zogenaamde parapludatabase die met behulp van de stamboeken wordt gevuld. Vanuit het paraplubestand van de SZH kunnen de Unieke Bedrijfs Nummers en Identificatie en Registratiegegevens van individuele dieren in het systeem van EZ gemarkeerd worden.

Bij het vullen van het paraplubestand is gestart met runderen, schapen en geiten. Deze diersoorten zitten in het I&R systeem en de bedrijven hebben een UBN. Vervolgens de varkens aan de beurt, daarna het pluimvee ( zij geen I&R en vaak geen UBN) en tenslotte de paarden.

Wat heeft de SZH nodig van de stamboeken/speciaalclubs om dit bestand van zeldzame rassen op te bouwen:

  • – schriftelijke toestemming van de fokker om onderstaande gegevens uit het I&R systeem te gebruiken voor het paraplubestand
  • – UBN
  • – NAW-gegevens + postcode (deze moeten identiek zijn zoals bekend bij de DR)
  • – levensnummer dieren met afstamming (2 generaties)
  • – ras

Voor vragen en opmerkingen over het project kunnen fokkers en houders terecht bij Peter van Eldik via info@szh.nl

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2017 Communicatiebureau de Lynx
×