logo SZH

Missie en beleid

Missie en beleid

SZH zet zich in voor het behoud van ons levend erfgoed en voor de genetische diversiteit onder landbouwhuisdieren in Nederland. Dit doen we door nieuwe functies voor authentieke rassen te promoten zodat deze dieren weer een wezenlijk onderdeel van onze samenleving worden. Zo kunnen ze ingezet worden bij duurzame landbouw, natuurbeheer, sport en recreatie en als hobbydier. Op kinderboerderijen en in openlucht musea zijn ze levende voorbeelden van onze cultuur.

SZH heeft een koepelfunctie en is een kenniscentrum. Zo geven we fokadviezen en bevorderen we de kennis over oorspronkelijke rassen en over hun betekenis voor ons landschap, het behoud van genetische diversiteit, de wetenschap en in de cultuurgeschiedenis. Fokcentra en educatieve centra die hierin een belangrijke rol spelen krijgen een SZH erkenning.

Deze missie is niet een zaak van SZH alleen. Wij werken nauw samen met de houders en hoeders van deze rassen en met andere organisaties die zich sterk maken voor ons levend erfgoed. Of dat nu rasverenigingen, natuurbeheerders of (hobby)boeren zijn. Een van de manieren het behoud van het levend erfgoed te versterken is al die belanghebbenden met elkaar te verbinden. Naast het geven van adviezen over (het houden van) de zeldzame rassen voeren we ook projecten uit binnen een van de volgende aandachtsgebieden:

  • Fokkerij; SZH wil een bijdrage leveren aan de fokprogramma’s van zeldzame rassen. In deze fokprogramma’s speelt het zorgvuldig omgaan met de verwantschap tussen de dieren om de toename van de inteelt minimaal te houden een grote rol. Daarnaast hebben de fokkers ook de behoefte om te selecteren in de fokdieren teneinde de productie- en gebruikseigenschappen van de dieren te verbeteren. SZH heeft de nodige expertise om fokprogramma’s op te zetten waarin aan al deze voorwaarden wordt voldaan.
  • (Nieuwe) gebruiksdoelen, zoals het vermarkten van producten en diensten van authetieke rassen of zeldzame rassen in cultuurlandshappen. Ons motto; ‘redt een ras, eet hem op!’ waarmee we aangeven dat het behoud van een dier alleen kan, als we deze ook gebruiken, dat kan voor zowel producten zijn als voor diensten zoals natuurbeheer.
  • Promotie en Educatie. SZH ondersteunt stamboekverenigingen in diverse promotie projecten. Daarnaast ontwikkelen wij met partners lesmaterialen, om ook het jonge publiek kennis te laten maken met de rassen, hun verschillen, en hun producten.
  • Belangenbehartiging. SZH behartigt belangen van houders van ons levend erfgoed in onder andere regelgeving. Dit doen we op meerdere vlakken en met meerdere partners.

Missie en beleid zijn overeenkomend met de hoofdlijnen van het beleidsplan van de stichting.

Download hier onze SZH flyer

In 2015 hebben wij vanuit het ministerie van Economische Zaken (EZ) een audit gekregen, dit rapport en meer hierover is te lezen op http://szh.nl/audit-stichting-zeldzame-huisdierrassen-toont-onmisbare-rol-van-stichting/ 

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×