logo SZH

Terreinbeheerders

Verreweg de meeste landschappen in Nederland zijn cultuurlandschappen met een lange of minder lange geschiedenis en een streekeigen identiteit. Dit cultureel erfgoed heeft vaak een grote variatie aan grassen, bomen, struiken en heide. In die streken ontstonden verschillende typen vee doordat de dieren zich aanpasten aan de leefomstandigheden, het klimaat, grondsoort en vegetatie of aan de eisen van de houders. Dit zorgde voor een grote biodiversiteit onder het vee. Zo behoren niet alleen de oorspronkelijke typen (later rassen genoemd) maar ook de diversiteit ervan tot ons cultureel erfgoed. Maar ook omgekeerd zijn deze landschappen vaak ontstaan door begrazing met die oorspronkelijke rassen. Die landschappen en streekeigen rassen beïnvloeden elkaar en horen bij elkaar (zoals het Veluwse heideschaap op de Veluwe).

Streekeigen rassen maken deel uit van de cultuur en de identiteit van een regio. Herkenning van bepaalde streekrassen in het gebied van hun herkomst is belangrijk voor de beleving van het cultuurlandschap. Zeker als dit aansluit bij de historische manier van beweiden.

Rol van terrein-en natuurbeherende organisaties

Terreinbeherende en natuurbeherende organisaties zijn een erg belangrijke partner in dit werkveld. Zo kunnen zij ervoor kiezen het inzetten van de specifieke rassen in het beheer van cultuurlandschappen op nemen in het beleid.
SZH biedt advies aan terreinbeheerders over de oorsprong van de verschillende rassen, voor welke streek welk ras kenmerkend is en voor welk type cultuurgebied welk ras geschikt is
Daarnaast bieden we ondersteuning in het zichtbaar maken van de rassen in het landschap middels het ontwikkelen van bordjes en hebben we in onze verbinden rol een netwerk te bieden richting restaurants, of toeristische plekken, of voor de afzet van producten.

Landgoedeigenaren

Nederland kent prachtige landgoederen, met de daarbij horende kasteeltuinen en graasgebieden.
Het zijn locaties waar de zeldzame rassen vroeger al te vinden waren, zoals de Lakenvelders in de parken rond het landhuis of kasteel en opvallende sierhoeders. Veel van de rassen zijn vanwege hun bijzondere kleuren en aftekeningen een kunstwerk op poten. SZH stimuleert het houden van zeldzame rassen op deze landgoederen. Voor meer informatie over rassen kenmerkend voor buitenplaatsen
Rassen kunnen permanent een buitenplaats bevolken maar bijvoorbeeld ook voor een bepaalde periode.

Een paar interessante links:

Achtergrondartikel over ‘Gebied van oorsprong van de Nederlandse rassen’

Overzicht Type landschap en geschikt huisdierras (Bron, Variatie in vee pag 60)

De inspiratiedag in april 2012 ‘Maak Nederland Zeldzaam mooi’

Praktijknetwerk (2011)  ‘Het varken als landschapsontwikkelaar’ 

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×