logo SZH

Honden

Vroeger speelden honden een grotere rol in onze samenleving dan momenteel. Eeuwenlang werden herders, jagers en vissers bij hun dagelijks werk door honden geholpen. Nu is de hond in de beroepssfeer is een randverschijnsel geworden. Daar staat echter zijn opkomst als gezelschapsdier tegenover. Het is daarom niet toevallig dat ongeveer honderd jaar terug de hondenstamboeken zijn opgericht. Er kwamen toen ook voorschriften voor het uiterlijk van honden, de rasstandaard. Aldus deed de rashond zijn intrede, en begon de schoonheidsfokkerij. Vanaf dat moment telde alleen de kampioen op de tentoonstelling nog mee. Door het accent op schoonheid te leggen, is het in de genen verankerde vermogen van honden zich naar de wensen van de baas te richten, stap voor stap verloren gegaan. Honden die in Nederland gefokt worden en die volgens de regels van de Raad van Beheer en de desbetreffende Rasvereniging gefokt zijn, krijgen een stamboom. Deze dieren zijn dan geregistreerd in het honden stamboek van de Raad van Beheer.

Domesticatie

De hond geldt als een van de eerst gedomesticeerde huisdieren. Heel lang heeft men gedacht dat die domesticatie een kleine tienduizend jaar geleden zou zijn begonnen in het Midden-Oosten, in het gebied dat wij nu Irak noemen, en tegelijkertijd of later, ook op een drietal andere plaatsen. Dat zou de verscheidenheid aan typen hondenrassen mede kunnen verklaren. Maar nu wordt ervan uitgegaan dat de hond al eerder en in slechts één gebied zou zijn gedomesticeerd, namelijk vijftienduizend jaar geleden in Oost-Azië.

Het staat vrijwel vast dat de hond een tot huisdier geworden wolf is, want er zijn treffende overeenkomsten in bouw, gedrag, en aantal chromosomen. (Chromosomen zijn microscopisch kleine, staafvormige lichaampjes die in de kern van elke lichaamscel voorkomen, en waarop de genen liggen. Genen zijn de dragers van erfelijke informatie.) De overeenkomst in erfelijk materiaal maakt het mogelijk dat een paring tussen hond en wolf vruchtbare puppies oplevert – of welpen. Die vruchtbaarheid is de belangrijkste aanwijzing dat wolf en hond tot dezelfde diersoort behoren.

De wolf leeft en werkt in een groep, de roedel, en toont bij het jagen op een prooi een vermogen tot samenwerken met zijn roedelgenoten dat vrijwel uniek is in de dierenwereld. Jagen betekent voor de wolf: opsporen, opjagen, omsingelen, isoleren, bespringen, doden en eten van prooi. Honden zijn daartoe in beginsel ook in staat. Via selectie zijn ze toegerust voor verschillende taken. Pointers sporen het wild alleen maar op, of wijzen het aan. Spaniels achtervolgen het. Windhonden, brakken en terriërs achtervolgen niet alleen, maar grijpen ook de prooi en doden die, als ze de kans krijgen. Herdershonden, bijvoorbeeld de Border Collie, zijn gespecialiseerd in het omsingelen en isoleren van de groep ‘prooidieren’. Dogachtigen zoals de Staffordshire Bulterriër beheersen richten zich vooral op de eindhandeling, bijten en/of doden.

 

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×