logo SZH

Fokkers

Fokkers van zeldzame rassen zijn degenen die bij uitstek zorgen dat deze rassen in levenden lijve te bewonderen blijven. We zeggen ook wel: zij zijn de ‘schatbewaarders’ van ons levend erfgoed. We willen als SZH hen dan ook van zoveel mogelijk ondersteunen zoals van informatie voorzien die hen bij dat in stand houden van de oude rassen helpt. En meedenken hoe je de dieren kunt benutten (zeldzaamLEKKER, natuurbeheer, educatieve centra).

Er is tegenwoordig vanuit de wetenschap steeds meer kennis beschikbaar over fokkerij zoals over vererving van eigenschappen en inteelt. Samen met het CGN vertaalt SZH deze kennis naar de praktijk van het fokken. Dat doen we door cursussen of lezingen te geven over bepaalde fokkerijonderwerpen of door het organiseren van themadagen.

Daarnaast publiceren we regelmatig over deze nieuwe ontwikkelingen artikelen in ZeldzaamHuisdier en bladen van fokkerijorganisaties.

Voor het in stand houden van het ras is het belangrijk dat fokkers zich verenigingen en zich aansluiten bij een fokkerijorganisatie. Samen sta je sterker. SZH heeft regelmatig contact met deze organisaties en denkt met hen mee over fokkerijzaken en fokprogramma’s.

 

 

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×