logo SZH

Conservering erfelijk materiaal

Het conserveren van rassen als een levensvatbare populatie, bij voorkeur in een passende omgeving, is het primaire doel van SZH. Als back-up is het Centrum voor genetische Bronnen Nederland (CGN) noodzakelijk. Het CGN slaat sperma en indien mogelijk ook embryo’s op. SZH en het CGN hebben een nauwe samenwerking om zowel in vitro als in vivo behoud zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Het CGN, de genenbank

CGN adviseert het beleid over behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouwhuisdieren, ook wel dierlijke genetische bronnen genoemd. Onder beleid worden zowel nationale overheden (Ministerie van LNV), internationale overheden (EU, FAO), Non-Gouvernementele-Organisaties (NGO’s, zoals de Stichting Zeldzame Huisdierrassen) als het (georganiseerde) bedrijfsleven verstaan.

CGN werkt nauw samen met het Animal Breeding and Genomics Centre van Wageningen UR.

CGN dier richt zich op de volgende activiteiten:

  • Beleidsadvisering
  • Opbouw en management van genenbank collecties
  • Onderzoek (genetica en cryobiology)
  • Advisering over genetisch management van kleine populaties

Naast ´CGN dier´ heeft het CGN ook een afdeling voor de genetische bronnen van bomen en een afdeling voor plantaardige genetische bronnen.

 

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×