logo SZH

Werkveld Fokkerij

Afstudeer- en onderzoeksprojecten

Studenten van HBO-opleidingen en universiteiten kunnen via SZH aan een onderzoeksopdracht werken. Onderzoeksopdracht kan zijn: hoe vererven kleuren, is er een relatie tussen vererving van kleur en andere eigenschappen of voorkomen van Inteelt binnen kleine populaties. Studenten die geïnteresseerd zijn in fokkerijonderwerpen kunnen zich melden bij SZH. Dan bekijken we samen waar de interesses van de student liggen en... Lees meer

Professionalisatie registratie voor effectief fokbeleid

Bij het opstellen van fokprogramma’s is een goede registratie een belangrijk hulpmiddel. SZH kan adviseren bij de keuze van een voor uw stamboek geschikte registratiesysteem en verwijzen naar stamboeken die al ervaringen met een bepaald systeem hebben. Op verzoek kan SZH voor een aantal stamboeken binnen bijvoorbeeld een bepaalde diersoort een workshop over registratie... Lees meer

Themadagen en Workshops

Fokkerij heeft veel aspecten, of het nu gaat inteelt of de relatie tussen verschillende eigenschappen bij vererving. In de wetenschap worden regelmatig nieuwe ontdekkingen gedaan. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) en SZH vinden het belangrijk dat deze kennis terecht komt bij de mensen die dit kunnen toepassen in de praktijk: de fokkers en de fokkerijorganisatie. In samenwerking met het CGN... Lees meer

Strategiedagen

SZH organiseert een aantal strategiedagen per jaar. Deze zijn specifiek bedoeld voor de bestuursleden van de stamboekverenigingen en speciaalclubs. Tijdens een strategiedag wordt onder andere gekeken naar de huidige stand van zaken van het betreffende ras, de huidige situatie van de vereniging, stichting of club, de zwakke en sterke kanten van zowel het ras als de vereniging, de kansen en bedreigingen van... Lees meer

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×