logo SZH

Werkveld belangenbehartiging

Paraplubestand SZH – nu voor runderen, geiten en schapen

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud en gebruik van authentieke landbouwhuisdierrassen, ons levend erfgoed. Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) heeft SZH het zgn. paraplubestand opgezet. Via dit paraplubestand kunnen dieren herkend worden als behorend tot een zeldzaam Nederlandse ras. Deze herkenning wordt gebruikt in de uitbraak van dierziektes... Lees meer

Fondswerving

Sinds 2008 ontvangt SZH een subsidie van de Nederlandse overheid. In het kader hiervan was het voor ons mogelijk om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan projecten die stamboeken of verenigingen aanvroegen, zoals een bijdrage in het jubileumboek of fokkerijproject. Het ministerie heeft haar koers gewijzigd en dat maakt het voor ons niet meer mogelijk deze financiële bijdragen te kunnen doen. De overheid... Lees meer

KFG platforms

De Kleine Fokkerij Groepering (KFG) rundvee is al meer dan 10 jaar actief. In de KFG-rund hebben van iedere rundvee stamboekvereniging of stichting zich een aantal afgevaardigden vertegenwoordigd. Dit platform biedt de mogelijkheid om gezamenlijke belangen te behartigen, ervaringen uit te wisselen of een kijkje te nemen op een bedrijf met een oorspronkelijk runderras. Zo worden KI-regelingen besproken en open dagen van... Lees meer

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×