logo SZH

Werkveld belangenbehartiging

Paraplubestand SZH – naast runderen nu ook geiten

Melkveehouders die gebruik willen maken van de uitzonderingspositie fosfaatreductiestelsel 2017 moeten zich voor 31 december 2017 aanmelden voor het paraplubestand. Indien u zich al aangemeld heeft, controleer dan in I&R of uw dieren correct gevlagd zijn (na aanmelding duurt het vlaggen plaatsen een aantal dagen). Hoe u de vlaggen kunt zien, leest u hier. Voor contact hierover kunt u mail met... Lees meer

Fondswerving

Sinds 2008 ontvangt de SZH een subsidie van de Nederlandse overheid. In het kader hiervan was het voor ons mogelijk om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan projecten die stamboeken of verenigingen aanvroegen, zoals een bijdrage in het jubileumboek of fokkerijproject. Het ministerie heeft haar koers gewijzigd en dat maakt het voor ons niet meer mogelijk deze financiële bijdragen te kunnen doen. De overheid... Lees meer

KFG platforms

De Kleine Fokkerij Groepering (KFG) rundvee is al meer dan 10 jaar actief. In de KFG-rund hebben van iedere rundvee stamboekvereniging of stichting zich een aantal afgevaardigden vertegenwoordigd. Dit platform biedt de mogelijkheid om gezamenlijke belangen te behartigen, ervaringen uit te wisselen of een kijkje te nemen op een bedrijf met een oorspronkelijk runderras. Zo worden KI-regelingen besproken en open dagen van... Lees meer

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2018 Communicatiebureau de Lynx
×