logo SZH

Behoud van levende populaties

SZH zet zich in voor het behoud van de oorspronkelijke landbouw huisdierrassen, ons Nederlands levend erfgoed. Dit doen we door deze dieren weer een wezenlijk onderdeel te laten zijn van onze samenleving, door ze weer een duidelijke functie te geven.

Een functie kan bijvoorbeeld zijn:

  • in de duurzame en reguliere landbouw
  • op recreatie- en zorgboerderijen
  • bij culturele instellingen met levende have zoals openlucht musea
  • in het hobbymatig houden van deze dieren
  • door het creëren van een afzetmarkt voor hun culinaire eigenschappen

Voor het behoud van de levende populaties van de zeldzame rassen is SZH

-> enerzijds actief om de fokkers en houders te ondersteunen waar mogelijk

-> anderzijds actief om de zeldzame rassen en het belang van behoud onder de aandacht te brengen bij het overige publiek

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×